"anything else" - Svensk översättning

EN

"anything else" på svenska

EN

anything else {pronomen}

volume_up
anything else
It is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.
Det är inte skilsmässor, alkoholism eller någonting annat som driver fram detta beteende.
We have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
Mer än någonting annat. ~~~ Vi håller på med synen mer per dag än någonting annat.
Anything else would have been unacceptable to Parliament.
Någonting annat hade varit oacceptabelt för Europaparlamentet.

Användningsexempel för "anything else" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLet us hope that it will not be interrupted by a volcano or anything or anybody else!
Låt oss hoppas att den inte störs av någon vulkan eller något eller någon annan!
EnglishThis was as much to blame for the collapse of the trade talks as anything else.
Detta låg lika mycket bakom handelsförhandlingarnas kollaps som något annat.
EnglishAnything else would make the governments' calls for integration sound hollow.
Allt annat skulle få regeringarnas krav på integration att låta som tomma ord.
EnglishAnything else, I believe, is impossible if we wish to improve relations long term.
Något annat är, tror jag, inte möjligt, om vi vill förbättra relationerna varaktigt.
EnglishMore than anything else, this is rooted in overspending and lack of growth.
De allra viktigaste skälen till detta är för stora utgifter och brist på tillväxt.
EnglishAs long as we are paying that, we cannot use that money for anything else.
Så länge som vi betalar denna ränta kan vi inte använda dessa medel till annat.
EnglishI do not have anything else to say at this point, but we do have a great deal to do.
Jag har inget mer att säga just nu, men vi har verkligen en hel del att göra.
EnglishWell we tried and tried and we couldn't really get anything else out of it.
Och vi försökte och försökte och vi kunde inte riktigt få någonting ut av det.
EnglishIt is lax monetary policy, more than anything else, that has eroded the US economy.
Ekonomin i Förenta staterna har framför allt ödelagts av en släpphänt penningpolitik.
EnglishI would put more emphasis on that than on anything else in our resolution.
Jag skulle vilja lägga mer betoning på det än på något annat i vår resolution.
EnglishThis illustrates, of course, that this was a geopolitical move more than anything else.
Detta visar självfallet att detta mer än något annat var ett geopolitiskt drag.
EnglishThat one special thing that means more...... to you than anything else in the world.
Den speciella saken som betyder mer...... för dig än något annat i världen.
EnglishFor the time being we cannot do anything else but clearly follow this line.
För närvarande kan vi inte göra någonting annat än att tydligt följa den här linjen.
EnglishAnything else will only lead to a lack of clarity as regards responsibilities.
Allt annat kommer bara att leda till bristande tydlighet när det gäller ansvarsområdena.
EnglishApart from anything else, we play a role in the lack of safety in the Leopold quarter.
Otryggheten i Leopoldkvarteret har bland annat på ett sätt med oss att göra.
EnglishAnything else would be unfair to the Turkish people, who are pinning their hopes on us.
Allt annat vore orätt mot det turkiska folket, som sätter sitt hopp till oss.
EnglishAt this point we need a signed Treaty of Lisbon more than anything else.
I det här läget behöver vi ett undertecknat Lissabonfördrag mer än någonting annat.
EnglishIt is not divorce, alcoholism or anything else that encourages this behaviour.
Det är inte skilsmässor, alkoholism eller någonting annat som driver fram detta beteende.
EnglishThat is why, more than anything else today, we need to put this regulation in place.
Det är skälet till att vi i dag mer än något annat behöver få denna förordning antagen.
EnglishThese programmes have contributed to advancing the European idea more than anything else.
Dessa program har mer än något annat bidragit till att främja idén om Europa.

Liknande översättningar för "anything else" på svenska

anything pronomen
else adverb
anything and everything adverb
above all else
anyone else pronomen
anything but adverb