"anything but" - Svensk översättning

EN

"anything but" på svenska

EN

anything but {adverb}

volume_up
anything but

Användningsexempel för "anything but" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIs there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
Finns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
EnglishAnything that we can do to help small and medium-sized enterprises, we must do.
Vi måste göra allt som står i vår makt för att hjälpa små och medelstora företag.
EnglishOn Category 5 the text is quite explicit and I do not have to say anything on it.
Rörande kategori 5 är texten helt tydlig och jag har inga kommentarer till den.
EnglishThis seems to be something no-one wants, but which no-one is doing anything about.
Just det, det som ingen verkar vilja, men som ingen gör något för att förhindra.
EnglishIf we continue to do this, the Lisbon agenda will not come to anything either.
Om vi fortsätter att göra detta kommer Lissabonmålen inte heller att uppfyllas.
EnglishBefore my experiments draw a conclusion, anything may prove to be a critical link.
Innan mina experiment är slutförda, kan vad som helst visa sig vara sammanlänkat.
EnglishThe introduction of the euro will not change anything in this inadequate system.
Införandet av euron kommer inte att förändra detta diskutabla system på något sätt.
EnglishAnd we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
Därför måste man sluta argumentera för att jordbruksreformen inte får kosta något!
EnglishI do not want to harmonise anything with regard to reform of the welfare state.
Jag vill inte försöka harmonisera något vad gäller reformer av välfärdsstaten.
EnglishThat actually is quite a broad perspective and anything can happen within that.
Det är i själva verket ett ganska brett perspektiv, och allt kan ske inom det.
EnglishNo one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
Ingen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
EnglishI do not envisage anything cosy of the kind that the honourable Member describes.
Jag föreställer mig ingenting mysigt av den typ som den ärade ledamoten beskriver.
EnglishNone of this does anything to boost confidence in the seriousness of fraud control.
Inget av detta bidrar till att höja tilltron till bedrägerikontrollernas tyngd.
EnglishTherefore, I cannot see this as anything other than an expansion of our rights.
Jag kan därför inte tolka det på annat sätt än att vi har fått utökade rättigheter.
EnglishUnfortunately the EU will contribute hardly anything on the back of this report.
Olyckligtvis bidrar EU knappast med någonting i och med det här betänkandet.
EnglishMr President, Mr Commissioner, shutting our eyes is not going to achieve anything.
Herr ordförande, herr kommissionär! Det fungerar inte här att blunda och köra!
EnglishIt does not dictate anything: it gets its powers from the Council and Parliament.
Den dikterar ingenting: den får sina befogenheter från rådet och parlamentet.
EnglishIt is difficult to look at Somalia and feel anything but sadness and frustration.
Det är svårt att se på Somalia och känna något annat än sorg och frustration.
EnglishDo you know anything about Andalusia other than the bitterness of its green olives?
Känner ni till något mer om Andalusien än den beska smaken hos dess gröna oliver?
EnglishAnything that gets the backing of Portsmouth Football Club gets my backing as well.
Allting som får Portsmouth Football Clubs fulla stöd får också mitt fulla stöd.

Liknande översättningar för "anything but" på svenska

anything pronomen
but konjunktion
but adverb
but substantiv
anything and everything adverb
all but adverb
Swedish