"anything and everything" - Svensk översättning

EN

"anything and everything" på svenska

EN

anything and everything {adverb}

volume_up
anything and everything
There is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
Det är också lockande att använda dessa instrument till allt och inget.
The situation in Iran is absurd because the death penalty can be imposed for anything and everything.
Situationen i Iran är absurd eftersom dödsstraffet kan utdömas för allt och inget.
Tolerance does not mean accepting anything and everything.
Tolerans innebär inte att godta allt och inget.
anything and everything

Användningsexempel för "anything and everything" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is also the temptation to use those instruments for anything and everything.
Det är också lockande att använda dessa instrument till allt och inget.
EnglishThe situation in Iran is absurd because the death penalty can be imposed for anything and everything.
Situationen i Iran är absurd eftersom dödsstraffet kan utdömas för allt och inget.
EnglishSimilarly, the keenness with which some label anything and everything as terrorism, makes me a little suspicious.
Jag blir också litet betänksam på grund av hur idogt vissa klistrar ordet terrorism på allt möjligt.
EnglishTolerance does not mean accepting anything and everything.
Tolerans innebär inte att godta allt och inget.
EnglishIf we follow this pattern, we could and should ban anything and everything that can be linked to a past accident.
Om vi ska följa detta mönster kan, och bör, vi förbjuda allt som kan förknippas vid en tidigare olycka.
EnglishInstead of doing that, the report strays from the point, spreads itself too thinly and jumbles together anything and everything.
I stället avviker man i betänkandet från ämnet, urvattnar det och blandar ihop allt och inget.
EnglishThey are taken hostage to sell the products destined for them, of course, but also to sell anything and everything.
De tas som gisslan för att sälja produkter som visserligen är ämnade för dem, men också vilka produkter som helst.
EnglishBecause virtually anything and everything is going to labelled, and ultimately that means that labelling will become totally meaningless to the consumer.
Ty då märks praktiskt taget allting och i slutänden förlorar då märkningen allt värde för konsumenten.
EnglishThe perception would be that criteria do not really count for anything, because everything really depends on political games.
Uppfattningen skulle vara att kriterierna egentligen inte betyder något eftersom allt i själva verket beror på det politiska spelet.
EnglishWe are not here to legitimise the often strange desires of the technocrats in Brussels to legislate on anything and everything.
Vi är naturligtvis inte här för att legitimera den ofta befängda lusten hos Brysselteknokratin att vilja lagstifta om allt mellan himmel och jord.
Englishanything and everything
EnglishDo you really believe that, in the absence of a retrofitting scheme, firms will not try anything and everything to preserve the old style of tachograph?
Tror ni verkligen att företagen, om det saknas uppgradering, inte kommer att göra allt för att få de gamla färdskrivarna, hur det än sker?!
EnglishI understand, Mr José Perez, that things may seem a little complicated, but too much planning will not resolve anything, for everything is getting worse.
Jag förstår, Peres, att detta kan verka som en aning komplicerade saker, men med en överdriven förenkling löser vi inga problem, snarare förvärras situationen.
EnglishPoliticians who see the risk of terrorism in anything and everything, run the risk of ending up in a police state which lacks essential rights of freedom and democracy.
Politiker som ser terroristfaran överallt löper risken att skapa en polisstat där väsentliga fri- och rättigheter samt demokratiska rättigheter saknas.
EnglishIt is a great mistake to believe that, if we did not allow anything new, everything would carry on in as it was before.
Låt mig säga följande som avslutning på debatten: Det är ett stort misstag att tro att allt skulle förbli vid det gamla, om vi inte släpper in något nytt.
EnglishWe have never seen this before: for weeks now, instead of decisions being taken, there has been quarrelling over the measures that should be taken, and anything and everything is being said.
Vi har aldrig sett detta förut. I stället för att fatta beslut har man i flera veckor klagat över de åtgärder som behöver vidtas, och allt och inget sägs.

Liknande översättningar för "anything and everything" på svenska

and konjunktion
Swedish
anything pronomen
everything pronomen