EN

anymore {adverb}

volume_up
And I never thought about noes anymore, or not seeing, or any of that kind of nothing.
Och jag tänkte inte längre på några nej längre, eller att inte se eller något slags ingenting.
A prosthetic limb doesn't represent the need to replace loss anymore.
En protes representerar inte längre ett behov av att ersätta något man förlorat.
   Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
Förlåt att jag skrattar, men vi är inte ensamma längre, herr Monti!

Användningsexempel för "anymore" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   Mr President, excuse me for laughing but we are not alone anymore, Mr Monti!
   – Herr talman! Förlåt att jag skrattar, men vi är inte ensamma längre, herr Monti!
English. ~~~ We don't want oratory anymore, we want sound bites.
Vi håller på att bli otåliga Vi vill inte ha vältalighet längre, vi vill ha ljudklipp.
EnglishYou want the Gato because if the bad guys get it...... they won't need us anymore.
Vi vill ha Gaton för att om banditerna får den behöver de inte oss längre.
EnglishIf you said to them, "Don't do this anymore," they'd wonder what you were talking about.
Om man sa till de, "Gör inte detta längre," skulle de undra vad man pratade om.
EnglishAs you are aware, with our new fine level, that is indeed not sweet money anymore.
Med våra nya bötesnivåer är det, som ni känner till, inte längre tal om några småsummor.
EnglishA prosthetic limb doesn't represent the need to replace loss anymore.
En protes representerar inte längre ett behov av att ersätta något man förlorat.
EnglishChris, I don't know if you noticed, but this ain't exactly home anymore.
Jag vet inte om du har märkt det, men det här är inte exakt " hemma " längre.
EnglishAs there are no closed lines left after the break, you cannot fill in areas anymore.
Eftersom kurvan inte är sluten efter nedbrytningen kan du inte längre använda ytfyllning.
EnglishLife is not anymore just one line going in one direction in one dimension.
Livet är inte längre en enda linje som går i en riktning i en dimension.
EnglishThe international community is not going to be fooled anymore by this stop-go, stop-go process.
Världssamfundet kommer inte längre att låta sig luras av denna ryckiga process.
EnglishWell, it's not a secret anymore for someone...... and we'll tell you why after these words.
Det är ingen hemlighet längre...... och vi berättar varför efter dessa ord.
EnglishI worried that [if] I took my hat off I wouldn't be here anymore.
Jag var rädd att om jag tog av mig hatten, skulle jag inte finnas här längre.
EnglishIf you find yourself already in the last step, you won't be able to select this button anymore.
Om Du har kommit till den sista sidan i dialogrutan kan knappen inte väljas.
EnglishAnd I never thought about noes anymore, or not seeing, or any of that kind of nothing.
Och jag tänkte inte längre på några nej längre, eller att inte se eller något slags ingenting.
EnglishReform is no use anymore, because that's simply improving a broken model.
Varje utbildningssystem i världen håller på att förnyas just nu.
EnglishI'd love to help you out, buddy, but I don't think...... they're really listening to me anymore.
Jag skulle gärna hjälpa dig, men jag tror inte de lyssnar på mig längre.
EnglishI don't need it anymore, but far be it for me to deny anyone else.
Jag behöver den inte längre, men skäms på mig att förneka någon annan.
EnglishAnd, unfortunately, it doesn't work so well anymore either.
Hypnotisera alla att skänka till vår sak Hypnotisera alla att rösta på vår kandidat.
EnglishWe should be very careful, we may have no reason to do this anymore.
Vi bör dock vara mycket försiktiga, vi kanske inte längre har någon anledning att göra det här.
EnglishThink about it for a second: there is no standard Google anymore.
Betänk detta för en sekund: det finns inget standard-Google längre.

Synonymer (engelska) till "anymore":

anymore
English