EN

anyhow {adverb}

volume_up
anyhow (även: anyway)
Anyhow, the Irish must use their own time and not the others' time.
Hur som helst, irländarna måste använda sin egen tid och inte ta upp andras.
Well, let us wait and find out, but, anyhow, it gives an opportunity to be more happy, for enjoying culture is, in most cases, enjoying happiness, so to speak.
Här får vi avvakta och se, men hur som helst så ger det möjligheter till mer glädje, eftersom kulturella upplevelser i de flesta fall så att säga är glädjefyllda upplevelser.
So that is where we should have common ground when it comes to the tools because that will anyhow benefit our environment, benefit our citizens and benefit our economies.
Detta är därför det som bör vara vår gemensamma grund när det gäller verktygen, eftersom det hur som helst kommer att främja vår miljö, våra medborgare och våra ekonomier.
As to the reviews, these take place every year anyhow.
När det gäller översynerna så äger dessa i alla fall rum varje år.
Hon gillar mig inte i alla fall.
It is the other way around: the new Member States provide dynamics and stimulus for reforms, which are indispensable anyhow.
Det är tvärtom, det är de nya medlemsstaterna som tillhandahåller dynamik och stimulans för reformer som i vilket fall som helst är nödvändiga.
Det är i varje fall värt att kämpa för.

Användningsexempel för "anyhow" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnyhow, the Irish must use their own time and not the others' time.
Hur som helst, irländarna måste använda sin egen tid och inte ta upp andras.
EnglishAs to the reviews, these take place every year anyhow.
När det gäller översynerna så äger dessa i alla fall rum varje år.
EnglishThe only references - which anyhow are already in the Commission's proposal - concern the Roma population.
De enda hänvisningarna - som dessutom redan finns i kommissionens förslag - rör den romska befolkningen.
EnglishAnyhow, the Commission leaves flexibility for Member States concerning these additional publication requirements.
Kommissionen ger ändå medlemsstaterna en viss flexibilitet när det gäller dessa ytterligare krav på offentliggörande.
EnglishIn Europe, this will be a different story anyhow, as our internal market does not, unfortunately, apply to our coastal strip.
I Europa ser det däremot annorlunda ut eftersom vår inre marknad dessvärre inte omfattar våra kustremsor.
EnglishIt is anyhow worthwhile to fight for it.
EnglishNot just anyhow, however; the fibres must be tested if citizens are genuinely to enjoy the consumer protection that we are always talking about.
Om medborgarna verkligen ska åtnjuta det konsumentskydd som vi alltid pratar om måste fibrerna testas först.
EnglishI've gotta run, but thanks anyhow.
EnglishShe doesn't like me anyhow.
EnglishAnd if it risked using Article 86 anyhow, the Convention would have to redefine Europe's objectives with full background knowledge of the situation.
Och om kommissionen ändå tar risken måste konventet omdefiniera unionens målsättningar med full kännedom om frågan.
EnglishIt is the other way around: the new Member States provide dynamics and stimulus for reforms, which are indispensable anyhow.
Det är tvärtom, det är de nya medlemsstaterna som tillhandahåller dynamik och stimulans för reformer som i vilket fall som helst är nödvändiga.
EnglishAnyhow, a whole lot of things. ~~~ I could talk at length about the many little distinctions we made and the endless list of ways that I got it wrong.
Jag skulle kunna prata länge om de många små distinktioner vi gjort och den ändlösa listan över saker jag har fattat fel.
EnglishIt would also be more frank in view of the fact that, as I fear, an accession agreement would not be approved in a future referendum anyhow.
Det vore även mer uppriktigt, eftersom jag befarar att ett anslutningsavtal ändå inte skulle godkännas i en framtida folkomröstning.
EnglishIt is the other way around: the new Member States provide dynamics and stimulus for reforms, which are indispensable anyhow.
Om vi skall kunna bygga en politisk och ekonomisk union måste vi röra oss bortom revisorsinställningen, förminskad till att tänka i nettobidragsgivartermer.
EnglishWell, let us wait and find out, but, anyhow, it gives an opportunity to be more happy, for enjoying culture is, in most cases, enjoying happiness, so to speak.
Här får vi avvakta och se, men hur som helst så ger det möjligheter till mer glädje, eftersom kulturella upplevelser i de flesta fall så att säga är glädjefyllda upplevelser.
EnglishSo that is where we should have common ground when it comes to the tools because that will anyhow benefit our environment, benefit our citizens and benefit our economies.
Detta är därför det som bör vara vår gemensamma grund när det gäller verktygen, eftersom det hur som helst kommer att främja vår miljö, våra medborgare och våra ekonomier.
EnglishAnyhow, we will demonstrate goodwill tomorrow, by issuing our opinion, and we hope that the Council will respond and consider this Parliament's first reading, as I have said.
I morgon ska vi hur som helst visa hur konstruktiva vi är genom att avge vårt yttrande. Som jag sade hoppas vi på respons från rådet och att det beaktar parlamentets första behandling.

Synonymer (engelska) till "anyhow":

anyhow