"any time" - Svensk översättning

EN

"any time" på svenska

SV
EN

any time {adverb}

volume_up
The Members of Parliament can question ministers in parliament at any time.
Parlamentsledamöterna kan fråga ut ministrar i parlamentet när som helst.
You can edit your payment or billing address information at any time.
Du kan när som helst redigera faktureringsadressen eller andra betalningsuppgifter.
They will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.

Användningsexempel för "any time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey will be available to you, and you will be able to inspect them at any time.
De kommer att finnas tillgängliga för er så att ni kan granska dem när som helst.
EnglishThe Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
Rådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
EnglishBut I am left with some concern, as if something bad could happen at any time.
Men jag är ändå lite bekymrad, för det hänger ett damoklessvärd över vårt huvud.
EnglishWe did this because we know that a humanitarian crisis can erupt at any time.
Vi gjorde detta eftersom vi vet att en humanitär kris kan utbryta när som helst.
EnglishTen years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
Tio år är lång tid för att kunna förbereda sig och investera, oavsett konjunkturen.
EnglishYou can replace this alignment object at any time by another alignment object.
Du kan när som helst ersätta justeringsobjektet med ett annat justeringsobjekt.
EnglishOn the one hand we cannot afford to waste any time in taking a stance on this issue.
Vi har å ena sidan inte råd att slösa tid i väntan på att ta ställning i frågan.
EnglishThe Council issued its latest statement on 30 June: it did not waste any time.
Rådet utfärdade sitt senaste uttalande den 30 juni; det lät ingen tid gå förlorad.
EnglishI do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.
Jag vill inte ta upp mer av er tid, eftersom jag redan har talat för mycket.
EnglishHowever, in terms of cohesion policy, we cannot afford to take any time off.
När det gäller sammanhållningspolitiken har vi emellertid inte råd att ta ledigt.
EnglishAt any time, you can extend your experiment to 90 days from the date you selected.
Du kan när som helst förlänga experimentet med 90 dagar från det datum du har valt.
EnglishGo back to your list of extensions at any time to re-enable disabled extensions.
Du kan när som helst öppna listan med tillägg och aktivera inaktiverade tillägg igen.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Vi vet att terrorismen är blind och att den kan drabba var som helst, när som helst.
EnglishWe certainly have sleepers within the EU, who could become active at any time.
Vi har verkligen sjusovare inom EU som skulle kunna vakna upp när som helst.
EnglishThe President in the Chair can propose a change to the agenda at any time.
Ordförande har rätt att när som helst föreslå en ändring av föredragningslistan.
EnglishThey received their sentence years ago and it may be carried out at any time.
De dömdes till sitt straff för flera år sedan och det kan verkställas när som helst.
EnglishThe challenges of globalisation really do not leave us much time any more.
Globaliseringens utmaningar gör att vi faktiskt inte har så mycket tid längre.
EnglishIt is the law of supply and demand that sets exchange rates at any given time.
Det är lagen om tillgång och efterfrågan som styr valutakurserna vid en given tidpunkt.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Den som döms som skyldig kan inte låsas in i Sierra Leone tillräckligt länge.
EnglishIt can be taken at any time, however, and no further meeting is required for the purpose.
Men det kan fattas när som helst, det krävs inte något ytterligare möte för det.

Liknande översättningar för "any time" på svenska

time substantiv
time adverb
Swedish
any pronomen
any adverb
any given time
to time verb
Swedish
all the time adverb
Swedish