"any other business" - Svensk översättning

EN

"any other business" på svenska

EN

any other business [exempel]

volume_up
1. "meeting agenda"
any other business
volume_up
övriga frågor [ex.] (mötesprotokoll)
We are not talking about Any Other Business but about Survival.
Det vi pratar om här ska inte föras upp under punkten ”Övriga frågor”, utan under punkten ”Överlevnad”.
This issue was discussed at the meeting of the Environment Council on 23 October under 'any other business'.
Frågan diskuterades vid sammanträdet med rådet (miljö) den 23 oktober under ”övriga frågor”.

Användningsexempel för "any other business" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen sport is a business, it must be regarded like any other business in Europe.
När idrotten är kommersiell måste den betraktas som all annan kommersiell verksamhet i Europa.
EnglishSport will, at this point, be dealt with like any other business activity.
Idrotten kommer då att behandlas som all annan kommersiell verksamhet.
EnglishAll of us know that fisheries is not the same as any other business.
Vi vet alla att fiske inte är en industri som vilken annan som helst.
EnglishAny other business would be threatened in its very existence.
Ett vanligt företags fortsatta existens skulle hotas i ett sådant läge.
EnglishWe are in the business of crisis management and not in any other business.
Detta handlar om krishantering och inte någonting annat.
EnglishSport as a business will be regarded and dealt with like any other business.
Men den kommersiella idrotten kommer att betraktas och behandlas som all annan handel, oavsett omfattning.
EnglishThis issue was discussed at the meeting of the Environment Council on 23 October under 'any other business'.
Frågan diskuterades vid sammanträdet med rådet (miljö) den 23 oktober under ”övriga frågor”.
EnglishWe are not talking about Any Other Business but about Survival.
Det vi pratar om här ska inte föras upp under punkten ”Övriga frågor”, utan under punkten ”Överlevnad”.
EnglishBanking, like any other business, is risky.
Bankverksamhet, liksom vilken affärsverksamhet som helst, är riskabel.
EnglishWe must not forget, however, that football is a business and it must be allowed to operate in the same way as any other business.
Detta är ett sorgligt exempel på hur en nationalstat kan påverka ett idrottsförbund i en världsserie.
EnglishWe must not forget, however, that football is a business and it must be allowed to operate in the same way as any other business.
Vi får emellertid inte glömma att fotbollen är en affärsverksamhet och måste tillåtas fungera på samma sätt som all annan affärsverksamhet.
EnglishIt is hard to see why money spent in hotels and restaurants for purely business purposes should be treated differently from any other business expenditure.
Det är svårt att förstå varför övernattningar och affärsmåltider, som tjänar rent affärsmässiga syften, skall behandlas annorlunda än alla andra affärsutgifter.
EnglishYou tell me of any other part of any other business of any other industry that is asked to put out tremendous expenditure and receive less for what they are producing than they did 20 years ago.
Visa mig någon annan del av någon annan bransch som uppmanas att ådra sig enorma kostnader och får mindre för det de producerar än de fick för 20 år sedan.

Liknande översättningar för "any other business" på svenska

other pronomen
other adjektiv
any pronomen
any adverb
business substantiv