"any more" - Svensk översättning

EN

"any more" på svenska

SV
EN

any more {adverb}

volume_up
This Presidency does not know what to do with these Rules of Procedure any more.
Detta ordförandeskap vet inte längre vad man skall ta sig till med arbetsordningen.
We do not have that any more; we cannot afford that any more!
Vi har inte dessa resurser längre – vi har inte råd med det!
We certainly hear that message, only we are gradually not believing it any more.
Budskapet hör man visserligen men generellt tror man inte längre på det.

Användningsexempel för "any more" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr Cars, I wish you bon voyage, but you are not a Member of Parliament any more.
(Applåder) Herr Cars, jag önskar en trevlig resa men Ni är inte längre en ledamot.
EnglishThis Presidency does not know what to do with these Rules of Procedure any more.
Detta ordförandeskap vet inte längre vad man skall ta sig till med arbetsordningen.
EnglishDoes it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
Kommer det inte i land igen, är det inte längre ombord på reformfördragets skepp?
EnglishI do not want any more control coming to this sinister and corrupt institution.
Jag vill inte att mer kontroll ska hamna hos denna lömska och korrupta institution.
EnglishIs he going to dismiss them and refuse to accept their advice or opinions any more?
Skall han säga upp dem och vägra godkänna deras råd eller åsikter någonsin mer?
EnglishSo I am here, I want to vote, I have my card, but it is not working any more.
Så jag är här, jag vill rösta, jag har mitt kort men det fungerar inte längre.
EnglishI do not want to take up any more time, because I have already spoken too much.
Jag vill inte ta upp mer av er tid, eftersom jag redan har talat för mycket.
EnglishI will not say any more, Mr President, in order to allow my colleagues to speak.
Jag skall nu inte tala mer om detta, herr talman, utan låta andra kolleger yttra sig.
EnglishDoes the Presidency have any plans to launch more initiatives in this area in future?
Ämnar ordförandeskapet att ta ytterligare initiativ på detta område i framtiden?
EnglishVoting in favour of this proposal would preclude any future, more effective, measures.
Att rösta för detta förslag skulle omintetgöra framtida, mer effektiva åtgärder.
EnglishThe report has discussed that at length, so I shall not say any more about it here.
I betänkandet diskuteras detta ingående, så jag ska inte säga mer om det här.
EnglishNew methods have been introduced, because the old ones do not work any more.
I det syftet introduceras nya metoder, eftersom de gamla inte längre fungerar.
EnglishUnfortunately, I cannot say any more for the moment about the state of progress.
Jag kan tyvärr inte säga mer för närvarande om tillståndet för arbetets framskridande.
EnglishThere was agreement about scrapping this project - no one wanted it any more.
Man var överens om att projektet skulle skrotas - ingen ville ha det längre.
EnglishIt pains me that due to lack of time I am unable to go into this in any more detail.
Det smärtar mig att jag på grund av tidsbrist inte kan gå in på detta mer i detalj.
EnglishSince the crisis, none of the Member States can pay for this spending any more.
Sedan krisens början kan ingen av medlemsstaterna längre betala för detta spenderande.
EnglishI take the view that we do not need any more regulations or state intervention.
Jag anser att vi inte behöver några fler regleringar och statliga ingrepp.
EnglishI cannot say any more than I have already said, because this is the way things stand.
Jag kan inte säga mer än jag redan har sagt, eftersom det är så det förhåller sig.
EnglishMr Hory, the Minutes will be corrected but your word counts for more than any proof.
Protokollet kommer att rättas, Hory, men ert ord är mer värt än något annat belägg.
EnglishThe challenges of globalisation really do not leave us much time any more.
Globaliseringens utmaningar gör att vi faktiskt inte har så mycket tid längre.

Liknande översättningar för "any more" på svenska

more adjektiv
more pronomen
more adverb
Swedish
any pronomen
any adverb