"any kind of" - Svensk översättning

EN

"any kind of" på svenska

EN

any kind of {adjektiv}

volume_up
any kind of
When people are concerned and fearful, it is very difficult to accept any kind of change.
När människor är oroliga och rädda är det mycket svårt att acceptera någon form av förändring.
If you have any kind of income from Iceland, it may also be taxed in Iceland.
Men om du har någon form av inkomster på Island kan de komma att beskattas där också.
A Europe that tolerates any kind of discrimination cannot purport to be an example to anyone.
Ett Europa som tolererar någon form av diskriminering kan inte ge sig ut för att vara en förebild för någon.

Användningsexempel för "any kind of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn fact, this should be the first condition for any kind of dialogue with Cuba.
Det bör i själva verket vara det första villkoret för all slags dialog med Kuba.
EnglishThese entrepreneurs are not subject to any kind of checks by their home countries.
Dessa mellanhänder blir inte föremål för någon slags kontroll från sina hemländer.
EnglishHe has not expressed any kind of suggestion concerning our future policy decisions.
Han har inte kommit med något som helst förslag som rör kommande politiska beslut.
EnglishAny kind of flirtation with a criminal will inspire him to commit further crimes.
Alla former av flört med en brottsling kommer att uppmuntra honom att begå nya brott.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Faktum är att man har beslutat att vägra samarbeta över huvud taget på det här området.
EnglishIn the face of such injustice, any kind of moralistic argument should be thrown out.
Inför en sådan orättvisa bör man göra sig av med alla moraliserande argument.
EnglishThe Finnish Members of the EPP are strongly against any kind of auctioning.
De finländska ledamöterna av PPE-DE är starkt emot varje slags utauktionering.
EnglishWe are not championing terrorism of any kind, contrary to what the Commissioner said.
Tvärtemot vad kommissionären sade förespråkar vi inte terrorism av något slag.
EnglishWhat counts when setting up an association or any kind of body is its object.
Det som räknas vid konstituerandet av varje organisation eller förening är dess mål.
EnglishIf you have any kind of income from Iceland, it may also be taxed in Iceland.
Men om du har någon form av inkomster på Island kan de komma att beskattas där också.
EnglishHe had no medical symptoms... nothing to suggest any kind of disease or infection.
Han hade inga symptom, inget som talade för någon sjukdom eller infektion.
EnglishThere is therefore no justification for any kind of manipulative approach.
Det finns därför inget som rättfärdigar manipulativa beteenden av något slag.
EnglishTheir main aim, however, was to prevent any kind of discussion of their own activities.
Deras huvudsyfte var dock att förhindra all diskussion om deras egna förehavanden.
EnglishUnfortunately our minister has today ruled out any kind of independent inquiry into this.
Vår minister har i dag tyvärr uteslutit all slags oberoende granskning av detta.
EnglishAt the present time, I would consider a statement of any kind to be premature.
För närvarande anser jag att varje form av uttalande här vore förhastat.
EnglishWe should say 'no' to any kind of cruelty, irrespective of the victim involved.
Vi bör säga nej till alla former av grymhet, oaktat vilket offret är.
EnglishWe must avoid any kind of moralistic attitude that sets these in opposition.
Vi måste undvika moralistiska förhållningssätt som motsätter sig sådana.
EnglishThe law must be equal for all and no one must have any kind of international immunity.
Lagen måste vara lika för alla, och ingen får ha något slags internationell immunitet.
EnglishWhere any kind of discriminatory rules are concerned, we disgrace ourselves.
När det över huvud taget handlar om diskriminerande regler, då skäms vi.
EnglishThe two drafts largely deal with the same issues but lack any kind of coordination.
De två förslagen behandlar i stor sett samma frågor men är inte på något sätt samordnade.

Liknande översättningar för "any kind of" på svenska

any pronomen
any adverb
kind substantiv
kind adjektiv