"antiwar" - Svensk översättning

EN

"antiwar" på svenska

EN

antiwar {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "antiwar" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe anti-war movement has warned of these problems since the start of the war.
Antikrigsrörelsen har varnat för dessa problem sedan kriget inleddes.
EnglishToday is 1 September, a day which is celebrated as an Anti-War Day.
I dag är det den 1 september, en dag som firas som en dag mot krig.
EnglishHundreds of thousands of people have gathered for anti-war demonstrations across the European Union.
Hundratusentals människor runtom i Europeiska unionen har samlats till demonstrationer mot kriget.
EnglishOnly a minority of those had an anti-war stance on Iraq.
Endast en minoritet av dessa tog ställning mot kriget i Irak.
English(DE) Mr President, one of the supreme anti-war novels is about the good soldier Schweik, by Jaroslav Hašek.
(DE) Herr talman! En av de mest storartade antikrigsromanerna är den om den tappre soldaten Svejk, av Jaroslav Hašek.
EnglishIt is important to remember the anti-war mobilisations, in particular those that led us to question the importance of a war in Iraq.
Det är viktigt att komma ihåg antikrigsrörelserna, särskilt dem som fick oss att ifrågasätta vikten av kriget i Irak.
EnglishThere is no smile on the faces of those anti-war demonstrators who were arrested on 20 March in Cairo and reportedly tortured.
Det finns inget leende i ansiktena på de antikrigsdemonstranter som arresterades den 20 mars i Kairo och som enligt vad som påstås har blivit torterade.
EnglishI am not friendly with any of them, but that only shows of course how broad the anti-war movement is, and how narrow the movement in favour of war is gradually becoming.
Jag betraktar inte någon av dem som vänner, men detta visar bara hur bred antikrigsrörelsen är och hur snäv den krets är på väg att bli som är för kriget.
EnglishBush and Blair of course are disinclined to give the members of the anti-war coalition a leading role and to allow them to benefit from juicy reconstruction contracts.
Naturligtvis har Bush och Blair ingen lust att också ge en huvudroll åt medlemmarna av antikrigskoalitionen och låta dem dra fördel av feta återuppbyggnadskontrakt.