EN

antiquity {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "antiquity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI learned in school that European culture is based on antiquity, Christianity and Teutonicism.
I skolan lärde jag mig att den europeiska kulturen vilade på den antika, kristna och germanska traditionen.
EnglishCentral Asia is part of the road which has connected the great Euro-Asiatic civilisations since antiquity.
Centralasien är en del av den väg som har förbundit de stora euro-asiatiska civilisationerna sedan antiken.
EnglishEver since antiquity, close cultural and historic ties have existed between Armenia and a number of European countries.
Alltsedan antiken finns det nära kulturella och historiska band mellan Armenien och ett antal europeiska länder.
EnglishOn this day... we reach back to hallowed antiquity... to bring you a re-creation... of the second fall of mighty Carthage!
I dag... vänder vi oss mot gamla tider... och presenterar en föreställning... om det mäktiga Kartagos andra fall!
EnglishPontus Euxinus, as the Black Sea was called in antiquity, has always been of a major geostrategic and economic significance for Europe.
Under antiken kallades Svarta havet för Pontus Euxinus.
EnglishIn antiquity there was no fundamental concept of human equality - the concept was first formulated in the Christian religion.
Under antiken fanns det ingen grundläggande föreställning om människors jämlikhet - det var något som formulerades först i kristendomen.
EnglishAs an institution held in honour of Zeus, the Games shone throughout the land in antiquity, and today their light reaches all parts of the globe.
Som en institution till Zeus' ära väckte spelen uppmärksamhet i hela landet under antiken och i dag lyser facklan i jordklotets alla delar.
EnglishThe situation may be complex and may be difficult, but we have no choice but to accept a truth, handed down to us through political science from antiquity, and that is caution.
Därför måste vi kanske ge oss den tid och de förutsättningar som krävs för en riktig analys, en djupgående analys, för en riktig diskussion och en gemensam lösning.
EnglishThe situation may be complex and may be difficult, but we have no choice but to accept a truth, handed down to us through political science from antiquity, and that is caution.
Situationen må vara komplicerad och svår men vi har inget annat val än att acceptera den sanning som den politiska vetenskapen lärt oss sedan antiken, nämligen försiktighet.

Synonymer (engelska) till "antiquity":

antiquity
antique