"antipathy" - Svensk översättning

EN

"antipathy" på svenska

volume_up
antipathy {substantiv}
EN

antipathy {substantiv}

volume_up
Naturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Det här händer förstås inte särskilt ofta, men när det händer väcker det förståeligt nog och med rätta stor motvilja i den allmänna opinionen i Ungern.
Information about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Informationen om EU når ofta bara de välutbildade och rika invånarna, vilket ger upphov till misstro och motvilja hos andra medborgare i EU-länderna.
antipathy (även: dislike)
Such people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Marginaliserade personer uppvisar mycket ofta antipati gentemot andra, de känner sig alienerade och är rädda för samhällets dom.
I have a strong antipathy to many aspects of what is described as economic modernisation, to neo-liberal policies, to deregulation and privatisation.
Jag hyser en stark antipati gentemot många aspekter av det som beskrivs som ekonomisk modernisering, mot en nyliberal politik, avregleringar och privatiseringar.
Now despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Trots min antipati för Bush-regeringens utrikespolitik tycker jag ändå att det är en helt rimlig ståndpunkt för Bush att inta mot bakgrund av USA:s egenintresse.

Användningsexempel för "antipathy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishA number of male golfers reacted with suspicion and antipathy, and others rejected the idea outright.
En del reagerade med misstänksamhet och avoghet och andra med rent avståndstagande.
EnglishSuch people very often display antipathy towards others, feel alienated, and have a fear of the censure of society.
Marginaliserade personer uppvisar mycket ofta antipati gentemot andra, de känner sig alienerade och är rädda för samhällets dom.
EnglishNaturally, this is not a frequent occurrence but, when it does happen, it understandably and justifiably causes great antipathy in Hungarian public opinion.
Det här händer förstås inte särskilt ofta, men när det händer väcker det förståeligt nog och med rätta stor motvilja i den allmänna opinionen i Ungern.
EnglishI have a strong antipathy to many aspects of what is described as economic modernisation, to neo-liberal policies, to deregulation and privatisation.
Jag hyser en stark antipati gentemot många aspekter av det som beskrivs som ekonomisk modernisering, mot en nyliberal politik, avregleringar och privatiseringar.
EnglishInformation about the European Union often reaches only its well-educated and affluent residents, which engenders scepticism and antipathy in other citizens of the countries of Europe.
Informationen om EU når ofta bara de välutbildade och rika invånarna, vilket ger upphov till misstro och motvilja hos andra medborgare i EU-länderna.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Trots min antipati för Bush-regeringens utrikespolitik tycker jag ändå att det är en helt rimlig ståndpunkt för Bush att inta mot bakgrund av USA:s egenintresse.
EnglishNow despite my antipathy to the Bush Administration's foreign policy it seems to me that it is a perfectly reasonable position for Bush to take on the basis of US self-interest.
Trots min antipati mot Bushadministrationens utrikespolitik anser jag det vara en helt förnuftig position som George Bush tar utifrån Förenta staternas självintresse.

Synonymer (engelska) till "antipathy":

antipathy