"antidrug" - Svensk översättning

EN

"antidrug" på svenska

EN

antidrug {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "antidrug" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishGenerally Croatia's anti-drug legislation is similar to that of the EU Member States.
Kroatiens narkotikalagstiftning liknar i stort sett den i EU:s medlemsstater.
EnglishA great deal of anti-drug work is also carried on through sport.
Med hjälp av idrotten görs också mycket drogförebyggande arbete.
EnglishWe hope that the Council is equal to assuming its responsibility because, as the Portuguese anti-drug campaign states, 'drugs are the end '.
Vi hoppas att rådet gör sig gällande i denna fråga, för drogen är faktiskt en stor drog!
EnglishThe positive is the clear objective stated in Recommendation 11 that the aim of anti-drug efforts is a drug-free society.
Det positiva är den tydliga målsättning som fastställs i rekommendation 11 att syftet med kampen mot narkotika är ett drogfritt samhälle.
EnglishBut the solution does not lie in a proliferation of Théodule committees, nor in the establishment of a community approach to anti-drug policies.
Men lösningen finns inte i en uppsjö av Théodule-kommittéer, och inte heller i en gemenskapsstrategi för narkotikapolitiken.
EnglishI see the prevention of Daphne and the anti-drug campaign being merged together as a tremendous success for women throughout Europe.
Att man har förhindrat att Daphne slås ihop med kampanjen mot narkotikamissbruk anser jag vara en enorm framgång för kvinnorna i hela Europa.
EnglishI am delighted to see that, in the resolution, the European Union's anti-drug strategy has a place in the creation of this European judicial area.
Det gläder mig oerhört att se i resolutionen att EU:s strategi för narkotikabekämpning har en plats i upprättandet av detta europeiska rättsliga område.
EnglishTo conclude, the main objective must be to provide a balanced and objective anti-drug policy backed up by sufficient funding to make these worthwhile.
För att sammanfatta, så måste huvudsyftet vara att tillhandahålla en balanserad och objektiv politik för kampen mot narkotika, som stöds genom tillräckliga medel.
EnglishHowever, they also show that anti-drug strategies are taking effect, and that police measures are effective, namely because more synthetic drugs are being seized.
De visar dock också på att antidrog-strategier och polisiära åtgärder fungerar, för man har ju faktiskt tagit mer syntetiska droger i beslag än tidigare.
EnglishHowever, we have a duty in our anti-drug measures not to give in to the permissiveness that so far has only caused an increase in dependence.
Vi har emellertid en plikt när det gäller våra åtgärder mot narkotikamissbruk och den är att inte ge efter för den slapphänthet som hittills bara har lett till en ökning av beroendet.
EnglishMr President, we are today discussing Mr Catania’s controversial report on the European anti-drug strategy, central to which is the fight against drugs rather than the promotion of them.
   . – Herr talman! Vi diskuterar i dag Giusto Catanias kontroversiella betänkande om EU:s strategi för narkotikabekämpning, vars centrala tema är bekämpning av narkotika, inte främjande.