EN

anticipated {adjektiv}

volume_up
anticipated
The data storage directive that was pushed through under the British Presidency was not exactly eagerly anticipated in Europe.
. – Det direktiv om lagring av uppgifter som drevs igenom under det brittiska ordförandeskapet var inte precis något som var hett efterlängtat i Europa.

Användningsexempel för "anticipated" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe fight against climate change, however, will be much cheaper than anticipated.
Men kampen mot klimatförändringen kommer att bli mycket billigare än vi trodde.
English   In that case, I apologise most humbly for hearing this much-anticipated end.
   – I så fall ber jag ödmjukt om ursäkt efter att ha hört detta efterlängtade slut.
EnglishIn Stockholm, it has already been found that costs are higher than anticipated.
I Stockholm har man redan konstaterat att kostnaderna är högre än förväntat.
EnglishIt should also be adapted to the needs of today and the anticipated needs of tomorrow.
Den bör också anpassas efter dagens behov och de förväntade behoven i framtiden.
EnglishHowever, it also provides opportunities when anticipated, prepared for and managed.
De ger dock även upphov till utmaningar om dessa förutses, förbereds och förvaltas.
EnglishThe changes that will inevitably come need to be anticipated and planned for.
De förändringar som oundvikligen kommer att komma behöver förutses och planeras för.
EnglishWe are also very much looking forward to your anticipated study on consumer labelling.
Vi ser också väldigt mycket fram emot er kommande studie om konsumentmärkning.
EnglishThe content of the common position cannot of course be anticipated at present.
Innehållet i denna gemensamma ståndpunkt kan naturligt inte föregripas nu.
EnglishIn this amendment, we anticipated giving the Commission a three year period.
I det här ändringsförslaget har vi föreskrivit en frist på tre år till kommissionen.
EnglishMrs Banotti, if I may say so, you have anticipated the matter by about five minutes.
Fru Banotti, låt mig bara säga att ni har föregripit frågan med ungefär fem minuter.
EnglishIncreasing student mobility is one of the anticipated benefits of the Bologna Process.
Ökad studentrörlighet är en av de förväntade vinsterna med Bolognaprocessen.
EnglishI say part of European industry because I know that some have already anticipated REACH.
Jag säger delar av EU:s industri, för jag vet att en del redan har räknat med Reach.
EnglishDiscussions and negotiations on others may take longer than anticipated.
Diskussioner och förhandlingar om andra frågor kan ta längre tid än väntat.
EnglishHowever, the programme does not yet appear to have yielded the anticipated results.
Programmet verkar emellertid ännu inte ha producerat väntade resultat.
EnglishRome's anticipated withdrawal from Britain has only increased their daring.
Rom väntas dra sig tillbaka från Britannien, och det har ökat deras mod.
EnglishThe resources of the Structural Funds did not have the anticipated results for these regions.
Strukturfondernas resurser fick inte det väntade resultatet för dessa regioner.
EnglishIn fact, we anticipated that star formation shouldn't proceed in that environment.
Faktum är att vi förutsåg att denna stjärnformation inte skulle kunna existera i den miljön.
EnglishSuch adjustments within the euro area have been larger and more frequent than anticipated.
Sådana anpassningar har varit mer omfattande och vanligare än förväntat i euroområdet.
English   – Commissioner, obviously you anticipated my question and referred to Athens airport.
   – Fru kommissionär! Uppenbarligen väntade ni er min fråga och nämnde Atens flygplats.
EnglishThis is what happens when speakers take up a greater amount of time than was anticipated.
Detta är vad som händer när talare tar upp mer tid än vad som beräknats.

Synonymer (engelska) till "anticipated":

anticipated
anticipation
anticipative