"anti-russian" - Svensk översättning

EN

"anti-russian" på svenska

EN

anti-russian {substantiv}

volume_up
anti-russian
With regard to the second report, I consider the anti-Russian slant of Mr Saryusz-Wolski's report to be unfortunate.
När det gäller det andra betänkandet anser jag att den antiryska vinklingen i Jacek Saryusz-Wolskis betänkande är olycklig.
The fact is, however, that many citizens in Chechnya, on account of the action taken by the Russian troops, tend, in their desperation, to veer to the anti-Russian camp.
Men det är så att många tjetjenska medborgare på grund av de ryska truppernas uppträdande i sin förtvivlan tenderar att övergå till den antiryska sidan.

Användningsexempel för "anti-russian" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishLike all of you, the people of Georgia are not and never will be anti-Russian.
I likhet med er alla är det georgiska folket inte mot Ryssland, och det kommer det aldrig att vara.
EnglishIt is not true that all Poles are anti-Russian.
Det stämmer inte att alla polacker är emot Ryssland.
EnglishWith regard to the second report, I consider the anti-Russian slant of Mr Saryusz-Wolski's report to be unfortunate.
När det gäller det andra betänkandet anser jag att den antiryska vinklingen i Jacek Saryusz-Wolskis betänkande är olycklig.
EnglishThis is not an anti-Russian policy.
EnglishIn that sense clear doubts are being raised about the Russian anti-terrorist operation in Chechnya.
I det avseendet ger den ryska anti-terroroperationen i Tjetjenien upphov till stora frågetecken, inte minst från den ryska politiken och invånarna själva.
EnglishThe fact is, however, that many citizens in Chechnya, on account of the action taken by the Russian troops, tend, in their desperation, to veer to the anti-Russian camp.
Men det är så att många tjetjenska medborgare på grund av de ryska truppernas uppträdande i sin förtvivlan tenderar att övergå till den antiryska sidan.
EnglishKiev based its action on the hope that, as a result of the traditional anti-Russian sentiment in Western and Eastern Europe, it would be able to gain the support of most EU Member States.
Utgångspunkten för Kievs åtgärder var förhoppningen att landet, tack vare den ingrodda rysskräcken i både Väst- och Östeuropa, skulle få stöd av flertalet medlemsstater i EU.