"anti-racist" - Svensk översättning

EN

"anti-racist" på svenska

EN

anti-racist {adjektiv}

volume_up
anti-racist

Användningsexempel för "anti-racist" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth “the old (homogenous) Sweden” and the “good (anti-racist) Sweden” are gone.
Både ”det gamla (homogena) Sverige” och ”det goda (antirasistiska) Sverige” är borta.
EnglishAnti-racist justice in the Netherlands is no better than in Peking or Djakarta.
Nederländernas antirasistiska rättvisa är inte värd mer än den i Peking och Djakarta.
EnglishThere would have been a different outcome if the vote on Eurodac had been truly anti-racist.
En verkligt antirasistisk omröstning hade kommit fram till ett annat resultat om Eurodac.
EnglishAnti-racist action must involve all players, in a spirit of very broad partnership.
I en andan av ett mycket omfattande partnerskap måste alla aktörer fås med i verksamheten mot rasism.
EnglishThere is not really that much difference in the view of “the others”, among racist and anti-racist Sweden.
Synen på ”de andra”, menar de, skiljer sig egentligen inte så mycket åt i det rasistiska och antirasistiska Sverige.
EnglishThere is no question of it allowing xenophobic, racist and anti-Semitic ministers to be tolerated at within it.
Det kommer inte på fråga att Europa skall acceptera att hysa främlingsfientliga, rasistiska och antisemitiska ministrar.
EnglishHow can a progressive, anti-racist country like Sweden be home to such a large group of unhappy xenophobic voters?
Hur kan ett progressivt, antirasistiskt land som Sverige härbärgera en så stor grupp missnöjda främlingsfientliga väljare?
EnglishEven anti-racist Sweden sees Sweden as a model for “the others”, for example for Muslims who oppress women.
Även det antirasistiska Sverige ser det vita Sverige som ett föredöme för ”de andra”, exempelvis för kvinnoförtryckande muslimer.
EnglishAs far as anti-racist policies in particular are concerned, I should like to refer to quite specific policies and measures.
När det gäller politiken för att bekämpa rasismen, skulle jag vilja nämna några mycket konkreta politiska åtgärder.
EnglishThe emphasis on society is also expressed in support for networks of anti-racist organisations, which are worth cofinancing.
Framhållandet av samhället yttrar sig också genom stöd till nätverk av antirasistiska organisationer. Det är mödan värt att bidra till finansieringen av dessa.
EnglishAnti-Hungarian, racist and xenophobic displays have been getting more numerous, chiefly due to Mr Ján Slota, the chairman of the ruling party.
Antiungerska, rasistiska och främlingsfientliga uttryck har blivit allt vanligare, främst på grund av Ján Slota, det styrande partiets ledare.
EnglishIndeed, under cover of the fight against racism, certain people, in the so-called anti-racist lobbies, are trying to wipe out certain opinions and expressions.
Under täckmantel att bekämpa rasism försöker vissa av de s.k. antirasistiska lobbygrupperna att undvika vissa åsikter och yttranden.
EnglishWe want to develop a theory of the history of Swedish whiteness and to open up a fresh anti-racist perspective not based on colour blindness.”
Vi vill utveckla en teori om den svenska vithetens historia samt öppna för nya antirasistiska perspektiv som inte har färgblindheten som utgångspunkt.
EnglishBecause everywhere in Europe, anti-racist ideology has become a thought police, with its cops, its servile magistrates, and its press kapos.
För i hela Europa har den antirasistiska ideologin förvandlats till en tankepolis, med sina snutar, med sina inställsamma ämbetsmän, med sina presslakejer.
EnglishThat is the category of very many native people who are no longer able to feel at home in their own street or their own town, and who become the victims of racist, anti-indigenous violence.
Det är äldre människor och kvinnor som inte vågar gå ut när det är mörkt och som terroriseras i kollektivtrafiken.
EnglishThe numerous racist, xenophobic, anti-Semitic and homophobic attacks that have taken place in recent times in Europe are therefore unacceptable and intolerable.
Därför är de många attacker med rasistisk, främlingsfientlig, antisemitisk och homofob bakgrund som har ägt rum i Europa under den senaste tiden oacceptabla.
EnglishTherefore, all we can expect from this anti-racist resolution is fine words, and no change in the policy of criminalisation pursued by a Big Brother state.
Av den antirasistiska resolutionen kan man därför, förutom vackra ord, inte förvänta sig någon ändring i denna övervakningsstatens och kriminaliseringens politik.
EnglishNumerous racist, xenophobic, anti-Semitic and homophobic attacks have taken place in recent times in our countries, and that is unacceptable and intolerable.
En mängd rasistiska, främlingsfientliga, antisemitiska och homofoba övergrepp har ägt rum på senare tid i våra länder, och det är oacceptabelt och kan inte tolereras.
EnglishMr President, Mr Ford's report, which we oppose, seeks to construct a new anti-racist 'whatsit' , that is, a new way of oppressing free people.
Herr ordförande, Fords betänkande, som vi har motsatt oss, föreslår att ett nytt antirasistiskt "påhitt " skall inrättas, det vill säga ett nytt förtryckningsmedel av fria människor.
EnglishMr President, Mr Ford's report, which we oppose, seeks to construct a new anti-racist 'whatsit ', that is, a new way of oppressing free people.
Herr ordförande, Fords betänkande, som vi har motsatt oss, föreslår att ett nytt antirasistiskt " påhitt " skall inrättas, det vill säga ett nytt förtryckningsmedel av fria människor.

Liknande översättningar för "anti-racist" på svenska

racist adjektiv
Swedish
racist substantiv
Swedish