"anti-personnel mines" - Svensk översättning

EN

"anti-personnel mines" på svenska

EN

anti-personnel mines {pluralis}

volume_up
anti-personnel mines
During this debate on anti-personnel mines, 25 people are likely to be killed by such a weapon.
Under denna debatt om truppminor kommer 25 personer att mördas av truppminor.
The Ottawa Treaty on the use of anti-personnel mines forms an exception to this.
Ett undantag utgör Ottawafördraget om bruket av truppminor.
This is a major international treaty which has banned anti-personnel mines.
Detta är ett viktigt internationellt fördrag som förbjuder truppminor.

Användningsexempel för "anti-personnel mines" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnti-personnel mines make no distinction between civilian and military victims.
Antipersonella minor gör ingen skillnad på civila och militära offer.
EnglishThis is a major international treaty which has banned anti-personnel mines.
Detta är ett viktigt internationellt fördrag som förbjuder truppminor.
EnglishSri Lanka has still not joined the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
Sri Lanka har fortfarande inte anslutit sig till Ottawakonventionen, som förbjuder truppminor.
EnglishAround a million people, most of them children, have been mutilated by anti-personnel mines.
Cirka en miljon personer, framför allt barn, har lemlästats av antipersonella minor.
EnglishSubject: Developments in the negotiations on the ban on anti-personnel mines
Angående: Utvecklingen av förhandlingarna om förbud mot personminor
EnglishDuring this debate on anti-personnel mines, 25 people are likely to be killed by such a weapon.
Under denna debatt om truppminor kommer 25 personer att mördas av truppminor.
EnglishIt is also important for India to sign the Ottawa Convention banning anti-personnel mines.
Likaså är det viktigt att Indien undertecknar Ottawa-konventionen om förbud mot truppminor.
EnglishThe Ottawa Treaty on the use of anti-personnel mines forms an exception to this.
Ett undantag utgör Ottawafördraget om bruket av truppminor.
EnglishThe notorious cluster bombs and anti-personnel mines must be combated.
De ökända klusterbomberna och antipersonella minorna måste bekämpas.
EnglishAnti-personnel mines create appalling casualties in many of the poorest parts of the world.
Landminor orsakar hemska skador i många av världens fattigaste delar.
EnglishI am sure we are all at least in agreement that anti-personnel mines should be outlawed worldwide.
Truppminor - så långt är vi nog överens - är något som bör bannlysas över hela världen.
EnglishI think they should sign up to the agreement on the banning of anti-personnel mines as soon as possible.
Jag tycker att de snarast bör skriva under avtalet om förbud av antipersonella minor.
EnglishThe European Parliament has declared its unequivocal support for a ban on anti-personnel mines.
Europaparlamentet har förklarat att det ger sitt absoluta stöd till ett förbud mot personminor.
EnglishWill they say the same as they now say about anti-personnel mines: how could they have waited so long!
Kommer de att säga samma sak som de säger nu om truppminor - hur kunde de dröja så länge?
EnglishA weapon which, together with anti-personnel mines, makes enormous areas of our planet uninhabitable.
Ett vapen som, tillsammans med personminorna, gör enorma områden på vår planet obeboeliga.
EnglishI am particularly pleased to have the opportunity to reply to Mr van den Bos on anti-personnel mines today.
Jag är särskilt glad att få möjlighet att svara på van den Bos fråga om landminor i dag.
EnglishWe want to reduce human suffering caused by anti-personnel mines.
Vi vill minska mänskligt lidande som orsakas av truppminor.
EnglishI am particularly pleased to have the opportunity to reply to Mr van den Bos on anti-personnel mines today.
Jag hoppas ni kan förlåta mig att det tar något längre tid att besvara frågorna tillsammans.
EnglishOn this same day in 1997, the Convention on Anti-Personnel Mines was opened for signature in Ottawa.
Samma dag 1997 öppnades konventionen om förbud mot antipersonella minor för undertecknande i Ottawa.
EnglishIn their defence strategies, Pakistan, India and China still insist on retaining anti-personnel mines.
Pakistan, Indien och Kina fortsätter att ha kvar de antipersonella minorna i sina försvarsstrategier.

Liknande översättningar för "anti-personnel mines" på svenska

personnel substantiv