"anti-nuclear" - Svensk översättning

EN

"anti-nuclear" på svenska

EN

anti-nuclear {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "anti-nuclear" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe political forces which support it are trying to present it as an 'anti-nuclear power'.
De politiska krafter som stöder detta försöker framställa det som ”anti-kärnkraft”.
EnglishThat is not an anti-nuclear remark, that is a pro-fair play remark.
Detta är ingen kommentar som är negativ till kärnenergi, utan en kommentar för rättvisa.
EnglishI want to pay tribute to the Irish anti-nuclear campaigners.
PSE-gruppen kommer därför att rösta för det högre bidraget.
EnglishI want to pay tribute to the Irish anti-nuclear campaigners.
Jag vill hylla de irländska kärnkraftsmotståndarna.
EnglishShe could not be here because she was arrested yesterday morning during an anti-nuclear demonstration in Glasgow.
Hon kunde inte närvara eftersom hon hade arresterats vid en demonstration mot kärnkraft i Glasgow i går morse.
EnglishMrs Bloch von Blottnitz was one of the great characters of the German Green Party and a fervent supporter of the anti-nuclear campaign.
Fru Bloch von Blottnitz var en framstående personlighet i det tyska partiet De gröna och en aktiv kärnkraftsmotståndare.
EnglishI backed it to show support for the safety recommendations but was uncomfortable with the more extreme anti-nuclear sentiments it espoused.
Jag backade upp den för att visa stöd för säkerhetsrekommendationerna men kände mig inte väl till mods med de mer extrema antikärnkraftsuppfattningar som den ansluter sig till.
EnglishDespite Austria's oft-stated anti-nuclear policy, there was no round table in this field, but funding for nuclear research was boosted in all areas.
Trots att Österrike ofta för fram sin kärnkraftsfientliga politik, förekom inga rundabordssamtal om detta, utan finansieringen av kärnkraftsforskningen förstärktes inom alla områden.
EnglishMr President, I refer to the comments made in this Chamber on Monday afternoon with respect to the anti-nuclear demonstration at the Faslane nuclear submarine base in Scotland.
Herr talman! Jag refererar till de synpunkter som framfördes i denna kammare måndag eftermiddag om demonstrationen mot kärnkraft vid Faslane kärnubåtsbas i Skottland.
EnglishThis is nowhere more true than in the case of nuclear power, where legitimate concerns over nuclear and environmental safety are in danger of being hijacked by the anti-nuclear power lobby.
Det är inte sannare någonstans än när det gäller kärnkraften, där befogade farhågor om kärn- och miljösäkerhet riskerar att stjälas av antikärnkraftslobbyn.
EnglishI therefore support a resolution that has been drawn up by the anti-nuclear power delegate of my home region of Upper Austria, which calls on the EU to introduce a levy on nuclear power.
Jag stöder därför en resolution som har utarbetats av den kärnkraftskritiska delegaten från min egen delstat Oberösterreich, som uppmanar EU att införa en avgift på kärnkraft.
EnglishThey are among the highest standards in the world, and so it is an abuse of history to exploit Chernobyl today for the purposes of anti-nuclear propaganda based on sheer prejudice.
De är bland de högsta standarderna i världen och man missbrukar därför historien när man i dag utnyttjar Tjernobyl för att driva propaganda mot kärnkraft, som grundas på rena fördomar.
EnglishMr President, I welcome the report by Mrs Harms, but at the same time I would like to remind you that the debate today is not about pro- or anti-nuclear issues; it must primarily be about safety.
En tidig stängning av en livsduglig anläggning för energiframställning kan i detta avseende endast hjälpa om den ersätts av en mer effektiv och ekonomiskt hållbar anläggning.
English(FR) Madam President, this debate got off to a bad start, with the good guys, the anti-nuclear people, on one side, and the bad guys, those who still support nuclear power, on the other.
(FR) Fru talman! Den här debatten fick en dålig start med de schyssta - kärnkraftsmotståndarna - på den ena sedan och skurkarna - de som fortfarande stöder kärnkraft - på den andra sidan.
EnglishI wish that the anti-nuclear people on these committees would realise that this constant sniping at the applicant countries on this issue is not doing our relations with them any good at all.
Jag önskar att de människor i dessa utskott som är emot kärnkraft skulle inse att detta ständiga hackande på ansökarländerna i denna fråga inte alls är bra för våra förbindelser med dem.
EnglishMr President, I welcome the report by Mrs Harms, but at the same time I would like to remind you that the debate today is not about pro- or anti-nuclear issues; it must primarily be about safety.
Jag välkomnar betänkandet av Rebecca Harms, men samtidigt vill jag påminna er om att dagens debatt inte handlar om att vara för eller emot kärnkraft; den gäller huvudsakligen säkerheten.

Liknande översättningar för "anti-nuclear" på svenska

nuclear adjektiv