"anti-government" - Svensk översättning

EN

"anti-government" på svenska

EN

anti-government {adjektiv}

volume_up
anti-government
Furthermore he has described using Twitter and the Internet to pass on anti-government information as terrorist activities.
Dessutom har han beskrivit användande av Twitter och Internet för att sprida regeringsfientlig information som terroristverksamhet.

Användningsexempel för "anti-government" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFurthermore, we have learned that within the last few hours the anti-government insurgents have apparently begun to march on Tirana.
Vi får också veta att befolkningen som revolterar mot makten nu skulle vara på väg mot Tirana.
EnglishIn certain countries, however, the Internet is filtered, and many websites, considered anti-government, are banned.
I vissa länder censureras däremot Internet, och många webbplatser betraktas som regeringsfientliga och förbjuds.
EnglishThis was the largest anti-government demonstration since the bloody suppression of the first democracy movement in 1988.
Det var den största regeringsfientliga demonstrationen sedan den första demokratirörelsen slogs ned under blodiga former 1988.
EnglishNaturally they are anti-Government.
EnglishFurthermore he has described using Twitter and the Internet to pass on anti-government information as terrorist activities.
Dessutom har han beskrivit användande av Twitter och Internet för att sprida regeringsfientlig information som terroristverksamhet.
EnglishIn addition, it clearly supports government anti-grass roots measures in Argentina and fears that it will break its IMF fetters.
Dessutom är stödet för den argentinska regeringens impopulära åtgärder uppenbart, liksom rädslan för att landet skall bryta sig loss från Internationella valutafondens bojor.
EnglishIt takes up the arguments of the propaganda used by the adventuristic Georgian Government whose anti-democratic practices are not mentioned: propaganda and threats.
Den använder argumenten i den propaganda som bedrevs av den äventyrslystna georgiska regeringen, vars odemokratiska metoder inte nämns - propaganda och hot.
EnglishThe civilian population are suffering violence as the direct victims of bloody confrontations between armed anti-government demonstrators and the forces of the state.
Civilbefolkningen utsätts för våld och är de direkta offren för de blodiga konfrontationerna mellan beväpnade antiregeringsdemonstranter och statliga styrkor.
EnglishIt seems particularly unreasonable to pick on patio heaters (paragraph 16), which have become widespread as a direct consequence of the UK Government's anti-smoking legislation.
Det tycks särskilt orimligt att inrikta sig på terrassvärmare (punkt 16), som har blivit vanliga som en direkt följd av den brittiska regeringens rökförbudslagar.

Liknande översättningar för "anti-government" på svenska

government substantiv
government adjektiv
Swedish
central government substantiv
coalition government substantiv
head of local government substantiv
head of government substantiv
minority government substantiv