"anti-american" - Svensk översättning

EN

"anti-american" på svenska

EN

anti-american {substantiv}

volume_up
anti-american
Sadly, in this House there are many examples of anti-American sentiment.
Tråkigt nog finns det många exempel på antiamerikanska åsikter här i parlamentet.
I voted against this resolution because of its anti-American tone.
Jag röstade mot resolutionen på grund av dess antiamerikanska ton.
The Union should, once and for all, reject anti-American prejudice.
EU bör en gång för alla förkasta antiamerikanska fördomar.

Användningsexempel för "anti-american" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English      Mr President, we say yes to a committee, but no to anti-American hysteria.
    –  Herr talman! Vi säger ja till ett utskott, men inte till antiamerikansk hysteri.
EnglishSadly, in this House there are many examples of anti-American sentiment.
Tråkigt nog finns det många exempel på antiamerikanska åsikter här i parlamentet.
EnglishHaving said that, it is not intended that this report should be anti-American.
Att jag säger detta innebär inte att det är meningen att detta betänkande skall vara anti-amerikanskt.
EnglishThe installation of the American anti-missile defence system in Europe is a pan-European issue.
Installationen av det amerikanska antimissilsystemet i Europa är en fråga för hela Europa.
EnglishI voted against this resolution because of its anti-American tone.
Jag röstade mot resolutionen på grund av dess antiamerikanska ton.
EnglishLastly, Mr President, all this is not at all anti-American.
Den sista punkten, herr talman: allt detta är inte alls antiamerikanism.
EnglishIt will enable the EU to mount a challenge to American anti-competitive rules.
Det kommer att göra det möjligt för EU att göra motstånd mot Förenta staternas konkurrensmotverkande regler.
EnglishShould our reaction lead to a strong anti-American position?
Skall vårt agerande utmynna i en utpräglad antiamerikansk inställning?
EnglishMr President, we say yes to a committee, but no to anti-American hysteria.
Vi gör helt rätt i att försvara de mänskliga rättigheterna, men vi bör inte kasta ut barnet med badvattnet.
EnglishThere is a strong anti-American lobby in the European Parliament.
Det finns en stark antiamerikansk lobby i Europaparlamentet.
EnglishThe Union should, once and for all, reject anti-American prejudice.
EU bör en gång för alla förkasta antiamerikanska fördomar.
EnglishI noted, and I agreed with, what Mr Dupuis said, that this initiative is not anti-American.
Jag konstaterar, och jag håller med om det som Dupuis sade, att detta initiativ inte är anti-amerikanskt.
EnglishWe must be absolutely sure to prevent an enlarged Union breaking up into pro and anti-American camps.
Vi måste absolut förebygga att en utvidgad union faller sönder i pro- och antiamerikanska läger.
EnglishIt has not established evidence, it has merely provided a platform for anti-American bias.
Man har inte fastställt några bevis, utan bara tillhandahållit en plattform för en anti-amerikansk vinkling.
EnglishThat said, I do not think we should use this opportunity to indulge in anti-American rhetoric.
När detta nu är sagt anser jag inte att man bör utnyttja tillfället för att ägna sig åt antiamerikanism.
EnglishCertain parts of this Parliament are very anti-American.
Vissa parter i parlamentet är starka motståndare till Amerika.
EnglishWe must also ensure that this text is not anti-American.
Vi måste också se till att texten inte blir anti-amerikansk.
EnglishIt is absurd to claim that US peacekeepers would run the gauntlet of anti-American prejudice.
Det är absurt att hävda att amerikanska fredsstyrkor skulle löpa gatlopp till följd av antiamerikanska fördomar.
EnglishThe calls made in this House are not anti-American.
De krav som framförts i denna kammare är inte anti-amerikanska.
EnglishI agree with Mr Poettering – that does not happen often – that this is not an anti-American project.
Jag håller med Hans-Gert Poettering, vilket är ganska ovanligt, om att detta inte är ett antiamerikanskt projekt.