"anthem" - Svensk översättning

EN

"anthem" på svenska

volume_up
anthem {substantiv}
EN

anthem {substantiv}

volume_up
Within hours, this song became an anthem in my country.
På bara några timmar blev denna sång något av en nationalsång i mitt hemland.
This could lead to changing the country's flag and the national anthem.
Detta kan leda till en annan nationalflagga och nationalsång.
Its proposals concerning the flag and the anthem would be removed.
Förslagen om flagga och nationalsång skall strykas.
anthem
I gather that you want no more flags, no anthem, and no foreign minister.
Jag förstår att ni inte vill ha fler flaggor, ingen hymn och ingen utrikesminister.
Real Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Real Madrid, som är en spansk fotbollsklubb, har en flagga och en hymn.
This is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.
Det är just detta som vår flagga, vår hymn, vårt valspråk och Europadagen representerar.

Användningsexempel för "anthem" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe same amendment also demanded that the EU anthem be played at these matches.
I samma ändringsförslag framfördes också att EU-hymnen skulle spelas vid dessa matcher.
EnglishMr De Rossa said that the national carrier is as sacred as the national anthem.
De Rossa sade att det national carrier är lika heligt som nationalsången.
EnglishI gather that you want no more flags, no anthem, and no foreign minister.
Jag förstår att ni inte vill ha fler flaggor, ingen hymn och ingen utrikesminister.
EnglishThe technical quality of the European anthem this morning was appalling.
Den tekniska kvaliteten på den europeiska hymnen i morse var skrämmande dålig.
EnglishWe must ensure that the European project does not suffer the same fate as our anthem.
Vi måste därför se till att europaprojektet inte går samma väg som hymnen.
EnglishThat is the status the flag and anthem were given - recognition by the institutions.
Detta är den status som flaggan och hymnen har fått - de har erkänts av institutionerna.
EnglishReal Madrid, which is a Spanish football club, has got a flag and an anthem.
Real Madrid, som är en spansk fotbollsklubb, har en flagga och en hymn.
EnglishThis site introduces other symbols such as the European anthem and motto.
Här kan du också läsa om de andra EU-symbolerna: Europahymnen, Europadagen och mottot.
EnglishI am told, though, that I should not worry, because the flag and the anthem have been dropped.
Jag hör dock att jag inte ska oroa mig, eftersom flaggan och hymnen har slopats.
EnglishDo you also think that the flag and the national anthem really are the biggest problem?
Tror ni också att flaggan och hymnen verkligen är det största problemet?
EnglishThis is what our flag, our anthem, our motto and Europe Day represent.
Det är just detta som vår flagga, vår hymn, vårt valspråk och Europadagen representerar.
EnglishThe anthem would have culminated in a call for the collective sharing of memories and desires.
Hymnen skulle ha kulminerat i en uppmaning att gemensamt dela våra minnen och önskningar.
EnglishI am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
Jag beklagar att Europeiska unionen symboler (flaggan, hymnen och mottot) har övergetts.
EnglishThis could lead to changing the country's flag and the national anthem.
Detta kan leda till en annan nationalflagga och nationalsång.
EnglishWithin hours, this song became an anthem in my country.
På bara några timmar blev denna sång något av en nationalsång i mitt hemland.
EnglishThe national symbols - the flag and anthem - were not changed and are still those of the MPLA party.
De nationella symbolerna (fanan och hymnen) har inte ändrats, utan är fortfarande MPLA: s.
EnglishDespite a common royal family, flag, national anthem and currency, Belgium continues to fall apart.
Trots gemensamt kungahus, flagga, nationalsång och valuta håller Belgien på att falla sönder.
EnglishAs regards the European Anthem, of course, the points of view differ.
När det gäller Europahymnen går åsikterna givetvis isär.
EnglishYou told us that the flag and the anthem would be dropped, but I have not seen much evidence of that.
Ni sade att flaggan och hymnen skulle tas bort, men jag har knappast sett något tecken på det.
EnglishWe had an orchestra, we had the anthem, we had a choir; we started today, did we not, with the anthem.
Vi hade en orkester, vi hade Europahymnen, vi hade en kör, och vi började också med hymnen i dag.

Synonymer (engelska) till "anthem":

anthem
English