"antenna" - Svensk översättning

EN

"antenna" på svenska

volume_up
antenna {substantiv}
EN

antenna {substantiv}

volume_up
1. allmänt
antenna (även: tentacle)
2. zoologi
antenna
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Men som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
To do this, we need to retune Europe's political antennae.
För att göra det måste vi på nytt ställa in Europas politiska antenn.
Thomas Watson spent hours listening to the strange crackles and hisses and chirps and whistles that his accidental antenna detected.
Thomas Watson lyssnade i timtal på det underliga knastret och väsandet och tjattrandet och visslingarna som hans oavsiktliga antenn fångat upp.
3. teknik, amerikansk engelska
antenna (även: aerial)
But like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Men som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
To do this, we need to retune Europe's political antennae.
För att göra det måste vi på nytt ställa in Europas politiska antenn.
Thomas Watson spent hours listening to the strange crackles and hisses and chirps and whistles that his accidental antenna detected.
Thomas Watson lyssnade i timtal på det underliga knastret och väsandet och tjattrandet och visslingarna som hans oavsiktliga antenn fångat upp.

Användningsexempel för "antenna" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBut like any long length of charged wire, it also inadvertently became an antenna.
Men som med varje lång vajer med spänning över, blev den oundvikligen också en antenn.
EnglishIt's a piece of plastic with a Radio Shack antenna attached to it.
Det är en bit plast med en billig radioantenn fastsatt ovanpå.
EnglishThere is also an antenna in Jerusalem consisting of one expatriate technical assistant and three local-official positions.
Det finns även en filial i Jerusalem med en utlandsstationerad teknisk expert och tre lokalanställda.
EnglishAs to logistics, ECHO is opening a technical antenna in Darfur and another in Chad to improve coordination in the field.
När det gäller logistik håller ECHO på att inrätta ett tekniskt kontor i Darfur och ett annat i Tchad för att förbättra samordningen på plats.
EnglishWhen measuring antenna performance, a 4GHz vector network analyser is the base instrument, but it can also be used for measuring eg.
Vid mätning av antennens prestanda, är en 4GHz vektor nätverksanalysator basinstrumentet, men den kan även användas för att mäta t ex.
EnglishThomas Watson spent hours listening to the strange crackles and hisses and chirps and whistles that his accidental antenna detected.
Thomas Watson lyssnade i timtal på det underliga knastret och väsandet och tjattrandet och visslingarna som hans oavsiktliga antenn fångat upp.
EnglishArno Penzias and Robert Wilson were using the horn antenna at Bell's Holmdel laboratory to study the Milky Way with extraordinary precision.
Arno Penzias och Robert Wilson använde hornantennen vid Bells laboratorium i Holmdel för att studera Vintergatan med extraordinär precision.
EnglishThe secretariat was originally all in Dublin, though in recent years an antenna was opened in Brussels to carry out relations with the EU institutions.
Ursprungligen fanns hela sekretariatet i Dublin, men nyligen öppnades ett kontor i Bryssel för att sköta förbindelserna med EU-institutionerna.
EnglishHowever, maybe Commissioner Barnier might be able to use his good antenna to check it out and maybe help to take corrective action.
Kommissionsledamot Michel Barnier kanske emellertid kan använda sina känsliga tentakler till att kontrollera detta och eventuellt bidra till att avhjälpande åtgärder vidtas.
EnglishFrom January 1999 - and this is extremely important - an antenna of the ACP secretariat will be set up in Geneva for coordinating ACP positions within the WTO.
Från januari 1999 - och detta är extremt viktigt - kommer en filial för AVS-sekretariatet att upprättas i Genéve för att samordna AVS: s ståndpunkter inom WTO.

Synonymer (engelska) till "antenna":

antenna