"answer the question" - Svensk översättning

EN

"answer the question" på svenska

EN

answer the question [exempel]

volume_up
answer the question
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Som rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara frågan.
As President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Som rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara frågan.
They point blank refused to answer the question, treating this Parliament with contempt.
De vägrade blankt att svara frågan och behandlade därmed parlamentet med förakt.

Användningsexempel för "answer the question" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThat is a staggering reply, because it did not answer the question at all.
   – Det var ett förbluffande svar, eftersom det inte alls ger svar på frågan.
EnglishMr President, I would like to ask Mrs Trautmann to answer a question for me.
(DE) Herr talman! Jag skulle vilja be Catherine Trautmann att svara på en fråga.
EnglishCommissioner, I have listened to you answer this question on a number of occasions.
Herr kommissionär! Jag har hört er besvara denna fråga vid ett flertal tillfällen.
EnglishMr President, you did not really answer my question because you said 'verbal' .
Herr ordförande! Ni svarade inte riktigt på min fråga eftersom ni sade " muntligt" .
EnglishAs President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
. Som rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara på frågan.
EnglishIn a previous answer, to Question E‑1073/08, the Commission provided data for 2007.
I ett tidigare svar, på fråga E‑1073/08, lade kommissionen fram uppgifter för 2007.
EnglishMrs Neyts-Uyttebroeck, I invite you to answer the question by Mr Esko Olavi Seppänen.
Fru Neyts-Uyttebroeck, jag uppmanar er att svara på frågan från Olavi Seppänen.
EnglishMr Fatuzzo, I am unable to answer that question, for this is an explanation of vote.
Den frågan, herr Fatuzzo, kan jag inte besvara, för det är en röstförklaring.
EnglishAs President-in-Office, I definitely have no authority to answer the question.
Som rådsordförande har jag definitivt ingen befogenhet att svara på frågan.
EnglishAnd no professors of clinical trial methodology are allowed to answer this question.
Och inga professorer i klinisk försöksmetodik är tillåtna att svara på denna fråga.
EnglishWe must together answer the question of what should instead happen to these people.
Vi måste tillsammans finna ett svar på frågan vad som ska hända med dessa människor.
English(NL) Thank you, Mr President, for giving me the opportunity to answer this question.
(NL) Tack, herr talman, för att jag får möjlighet att besvara den här frågan.
EnglishTo answer this question, we need to look at the situation in Darfur in a different way.
För att besvara den frågan måste vi se på situationen i Darfur på ett annat sätt.
EnglishI would like to answer the question from Mr Schulz about debts in Germany and in Spain.
Jag vill besvara frågan från Martin Schulz om skulderna i Tyskland och Spanien.
EnglishI cannot therefore answer your question on the Council' s behalf at this time.
Jag kan vid detta tillfälle därför inte besvara er fråga på rådets vägnar.
English   I cannot answer this question without knowledge of the specific case.
   – Den frågan kan jag inte besvara utan att sätta mig in i det enskilda fallet.
EnglishI cannot therefore answer your question on the Council's behalf at this time.
Jag kan vid detta tillfälle därför inte besvara er fråga på rådets vägnar.
EnglishOne day we will have to answer this question before history and the people of Europe.
En dag blir vi tvungna att besvara denna fråga, inför historien och folken i Europa.
EnglishI shall try to answer the question within the framework set by Mrs McCarthy.
Jag ska försöka svara på frågan utifrån det upplägg som Arlene McCarthy har givit den.
EnglishI can assure you that I did not answer that question in the House of Commons either.
Jag kan försäkra er om att jag inte heller svarade på frågan i underhuset.

Liknande översättningar för "answer the question" på svenska

the artikel
Swedish
question substantiv
answer substantiv
answer verb
Swedish
out of the question adjektiv
portion of the question substantiv
Swedish
part of the question substantiv
Swedish
to beg the question