"another time" - Svensk översättning

EN

"another time" på svenska

EN

another time {substantiv}

volume_up
another time
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
These are methods that are reminiscent of another time and another place.
Dessa metoder hör till en annan tid och en annan plats.
Jag önskar vi mötts i en annan tid.

Användningsexempel för "another time" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can replace this alignment object at any time by another alignment object.
Du kan när som helst ersätta justeringsobjektet med ett annat justeringsobjekt.
EnglishWe shall certainly have an opportunity to discuss this issue again another time.
Vi kommer naturligtvis att få möjlighet att diskutera saken vid ett annat tillfälle.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Om inte, kommer det att innebära ännu mer slöseri med tid och orsaka ännu mer skada.
EnglishI would also mention that on Sunday we had another summit – this time with Canada.
Jag vill också nämna att vi i söndags hade ett annat toppmöte – denna gång med Kanada.
EnglishAt some time or another, there will be a revolt, and it will be fully justified.
Vid en eller annan tidpunkt blir det uppror, och det är helt berättigat.
EnglishLet us keep our dreams of a totally integrated human race for another time.
Låt oss spara drömmen om en fullständigt integrerad mänsklighet till senare.
EnglishLet us now consider the question of own resources or maybe another time.
Låt oss nu, eller kanske någon annan gång, överväga frågan om våra egna medel.
EnglishUncovering Mr Bösch’s part in all this will have to wait for another time.
Att utröna vilken del Herbert Bösch haft i detta får vänta till ett senare tillfälle.
EnglishI believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
EnglishI hope we will not be looking back in a year’ s time at another 100 000 dead.
Jag hoppas att vi inte ska titta tillbaka om ett års tid och se ytterligare 100 000 döda.
EnglishI hope we will not be looking back in a year’s time at another 100 000 dead.
Jag hoppas att vi inte ska titta tillbaka om ett års tid och se ytterligare 100 000 döda.
EnglishTurkey has disputed a number of issues in the Aegean at one time or another.
Turkiet har emellanåt ifrågasatt ganska många frågor om Egeiska havet.
EnglishIt should be raised at another time.
Det är knappast en punkt för föredragningslistan utan bör tas upp vid ett annat tillfälle.
EnglishHere we have another European year, this time against extreme poverty.
Här har vi nu ännu ett europeiskt år, den här gången mot extrem fattigdom.
EnglishAnd what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU:s hamnar om några veckor?
EnglishYou can tell me individually another time.
Det är inte en fråga som jag behöver ett svar på genast, och ni kan svara mig personligen.
EnglishIt also led to a decision that we took at the time in another case.
Det bidrog till ett beslut som vi vid denna tid fattade i ett annat ärende.
EnglishMore and more Europeans work for relatively short periods of time in another Member State.
Fler och fler européer arbetar under relativt korta tidsperioder i en annan medlemsstat.
EnglishAnd what if, within a few weeks’ time, another load of clothing is stuck in European ports?
Och vad händer om ytterligare en last med kläder fastnar i EU: s hamnar om några veckor?
EnglishBut it may be something that we will need to revisit at another time.
Men det kan vara någonting som vi kommer att behöva se över i framtiden.

Liknande översättningar för "another time" på svenska

another pronomen
time substantiv
time adverb
Swedish
to time verb
all the time adverb
lead time substantiv
Swedish
additional time substantiv