"another person" - Svensk översättning

EN

"another person" på svenska

EN

another person {substantiv}

volume_up
another person
The holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas
The holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed.'
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas."
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Shuffle tracking innebär att jag håller koll på korten även om en annan person blandar.

Användningsexempel för "another person" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirst, does one person have the right to decide about another person's life?
För det första, har en person rätt att fatta beslut om en annan persons liv?
EnglishWe have to remember that recovery time differs from one person to another.
Vi måste komma ihåg att rehabilitering tar olika lång tid för olika människor.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, here is another non-Dutch person taking the floor.
Herr ordförande, kollegor! Jag fortsätter här raden av ej nederländska talare.
EnglishThe holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas. "
EnglishShuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Shuffle tracking innebär att jag håller koll på korten även om en annan person blandar.
EnglishThe holding of the ladder by another person as a safety measure shall not be allowed.'
Att en annan person håller i stegen som säkerhetsåtgärd skall inte tillåtas."
EnglishEvery 24 seconds, another person is diagnosed with a neurodegenerative disease in the EU.
Var tjugofjärde sekund diagnostiseras ett nytt fall av neurodegenerativ sjukdom i EU.
EnglishIn some places you can travel without seeing another person for days.
På vissa ställen kan du vandra i dagar utan att träffa en annan människa.
EnglishIt seems to me quite right that you cannot vote on behalf of another person.
Det verkar helt korrekt att man inte kan rösta för någon annan.
EnglishThe victim may, for example, talk to the person in question, alone or with another person present.
Den utsatta kan exempelvis prata med personen i fråga, ensam eller med hjälp av andra.
EnglishThis is more about a gift from one person to another and that is the way it should be seen.
Det är snarare fråga om en gåva från en människa till en annan och så måste man också se det.
EnglishIt is sometimes said that one person's terrorist is another person's freedom fighter.
Det sägs ibland att den en person anser vara terrorist anses av en annan person vara en frihetskämpe.
EnglishBut what one person calls a lie, another person calls the truth.
Men vad en person tycker är lögn kan en annan uppfatta som sanning.
EnglishYou may be wondering why one person or another has not been called.
Ni kanske undrar varför vissa personer inte har fått tala.
EnglishIt should be at least 18 or 21 years, or another age when a person may be regarded as an adult.
Den borde åtminstone vara 18 eller 21 år, eller en annan ålder då en person kan betraktas som vuxen.
EnglishThere is never, ever an excuse for hitting another person.
Det finns aldrig någon ursäkt för att slå en annan människa.
EnglishI do not say it in order to favour one person or another.
Jag säger det inte för att favorisera en eller annan person.
EnglishWhen we focus on ourselves in any activity, we do turn that part of ourselves off if there's another person.
När vi fokuserar på oss själva stänger vi faktiskt av den sidan av oss själva om det är någon annan där.
EnglishEnter the first name of another person into this field.
Här kan Du ange ytterligare en persons förnamn.
EnglishFirstly, we must not forget that one person's red tape is another person's vital piece of legislation.
För det första får vi inte glömma bort att det som är byråkrati för en person är viktig lagstiftning för någon annan.

Liknande översättningar för "another person" på svenska

person substantiv
another pronomen
legal person substantiv
black person substantiv
another place substantiv
white person substantiv
common person substantiv
Swedish
Dutch person substantiv
injured person substantiv
contact person substantiv
damage to person substantiv