"another name" - Svensk översättning

EN

"another name" på svenska

EN

another name {substantiv}

volume_up
another name
Rename - opens a dialog for entering another name for the bookmark.
Byt namn - öppnar en dialogruta där du matar in ett annat namn för bokmärket.
Let us give it another name, because it resonates with other implications.
Låt oss ge det ett annat namn, för detta genljuder av andra associationer.
You could, however save the document under another name and then edit it.
Men du kan spara dokumentet med ett annat namn, eventuellt i en annan mapp, och sedan redigera det.

Användningsexempel för "another name" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOthers might give it another name, but it gets us to where we want to be at this point.
Andra kan kalla det något annat, men det för oss dit vi vill vid denna tidpunkt.
EnglishLet us give it another name, because it resonates with other implications.
Låt oss ge det ett annat namn, för detta genljuder av andra associationer.
EnglishRename - opens a dialog for entering another name for the bookmark.
Byt namn - öppnar en dialogruta där du matar in ett annat namn för bokmärket.
EnglishAfter all, a rose smells just as sweetly under another name.
När allt kommer omkring doftar en ros lika gott om man kallar den något annat.
English(PT) WE frequently hear one another talking in the name of Europe.
(PT) Det är vanligt att vi hör varandra stå och tala i Europas namn.
EnglishYou could, however save the document under another name and then edit it.
Men du kan spara dokumentet med ett annat namn, eventuellt i en annan mapp, och sedan redigera det.
EnglishIt is not so important whether this self-determination is called autonomy or by another name.
Om detta självbestämmande sedan kallas autonomi eller något annat är av underordnad betydelse.
EnglishAnother name for the performance reserve is efficiency reserve.
En annan benämning på resultatreserven är effektivitetsreserven.
EnglishWE frequently hear one another talking in the name of Europe.
Det är vanligt att vi hör varandra stå och tala i Europas namn.
EnglishLet us learn from the failure of the Lisbon Programme - yet another name that no one understands!
Låt oss dra lärdom av misslyckandet med Lissabonprogrammet - ytterligare ett namn som ingen förstår!
EnglishNeutralising heavy weaponry is another name for a bombardment.
Att neutralisera tunga vapen är synonymt med att bomba.
EnglishWhat will be the effect of the future Fischler reform, to give another name to the agriculture part of the Agenda?
Hur blir det vid den kommande Fischler-reformen, för att nu ge ett annat namn åt Agendans jordbruksdel?
EnglishEnter the first name of another person into this field.
Här kan Du ange ytterligare en persons förnamn.
EnglishBecause you gave me another name to protect me.
För du gav mig ett annat namn för att skydda mig.
EnglishThe Constitution will have another name but the same content, therefore it should also be subject to referendums.
Konstitutionen kommer att få ett nytt namn men samma innehåll, så den borde också bli föremål för folkomröstningar.
EnglishNaturally, profiles based on ethnic origin have been used for years, even if we generally call it by another name.
Naturligtvis har profiler baserade på etniskt ursprung använts i åratal, även om vi generellt kallar det för något annat.
EnglishUm, I know she's using another name.
EnglishThis is refoulement by another name.
EnglishTogether with these two contracts, we discovered three more, in association with other technical assistance bureaux and under another name.
Utöver dessa två kontrakt har vi upptäckt tre till, i anslutning med andra byråer för tekniskt bistånd och på annat namn.
EnglishIt's just creationism under another name, rechristened -- I choose the word advisedly -- (Laughter) -- for tactical, political reasons.
Det är bara kreationism under annat namn. ~~~ Omdöpt - jag väljer ordet avsiktligt, (Skratt) av taktiska och politiska orsaker.

Liknande översättningar för "another name" på svenska

another pronomen
name substantiv
name adjektiv
to name verb