"another" - Svensk översättning

EN

"another" på svenska

volume_up
another one {pron.} [exempel]
EN

another {pronomen}

volume_up
another (även: other)
The Commissioner mentioned the disease and I would like to ask him another question.
Kommissionsledamoten nämnde sjukdomen, och jag vill ställa en annan fråga till honom.
I am sorry, it is not the item on our agenda - it is another point.
Jag beklagar, men det är inte en punkt på vår föredragningslista - det är en annan fråga.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
another
The Commissioner mentioned the disease and I would like to ask him another question.
Kommissionsledamoten nämnde sjukdomen, och jag vill ställa en annan fråga till honom.
I believe that it should have been scheduled for another day and another time.
Jag anser att den borde ha förlagts till en annan dag och en annan tid.
I am sorry, it is not the item on our agenda - it is another point.
Jag beklagar, men det är inte en punkt på vår föredragningslista - det är en annan fråga.
another
Now to us, beef might be a big deal but to a cow, it's just another day.
För oss, kan tjurar vara en stor sak...... men för en ko, är det bara ännu en dag.
The outcome of the Indian election may give us another.
Resultatet av det indiska valet kan ge oss ännu en ny administration.
We are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.
Ännu en gång ser vi exempel på parlamentsmajoritetens hyckleri.
another
The outcome of the Indian election may give us another.
Resultatet av det indiska valet kan ge oss ännu en ny administration.
Only then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
Först därefter kan kommissionen gå vidare med ett nytt förslag och en ny handlingsplan.
But for him, I think it was just another dot on another map.
Men för honom var det nog bara en ny punkt på en ny karta.
another
I mean, you go out on a date with a guy, and he picks his nose; you don't go out on another date.
Jag menar, du går på en dejt med en kille, och han petar sig i näsan; du går inte ut på en till dejt.
. ~~~ But there's another reason as well.
De lägger ingen tid på att käbblas om makt, men det finns en till anledning.
Europe has had enough of one Chernobyl and does not need another one.
Europa har redan haft Tjernobyl och behöver inte en till sådan katastrof.

Användningsexempel för "another" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has led to the deregulation and liberalisation of one sector after another.
På område efter område drivs därför kraven på avreglering och på liberalisering.
EnglishWe broadly welcome the adoption of this document, yet another on climate change.
Vi välkomnar i stora dag detta dokument, som är ännu ett om klimatförändringar.
EnglishThis is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
Det är ännu ett exempel på europeisk realpolitik som ni kan räkna bort oss från.
EnglishAnother major issue in these negotiations is the management of radio frequencies.
En annan viktig fråga i dessa förhandlingar är förvaltningen av radiofrekvenser.
EnglishThis distinction must be kept and the two must not be confused with one another.
Denna skillnad måste bibehållas och dessa två får inte blandas ihop med varandra.
EnglishNow there is another group which does not want to vote without previous debate.
Nu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
EnglishEnergy and nuclear security is another basis for strong and stable cooperation.
Energi- och kärnsäkerhet är en annan grund för ett starkt och stabilt samarbete.
EnglishAnd there is yet another problem: the technological gap between the generations.
Det finns ytterligare ett problem: Den tekniska klyftan mellan generationerna.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Utan tvekan kommer det att komma en eller annan utmaning som man måste ta sig an.
EnglishThis report is simply another weapon in the fight against environmental damage.
Detta betänkande är helt enkelt ytterligare ett vapen i kampen mot miljöskador.
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
I ett annat direktiv fastställs gränsvärden för koldioxidutsläpp från nya bilar.
EnglishThe initiative proved to be another useful part of this very difficult process.
Initiativet visade sig vara en annan användbar del av denna mycket svåra process.
EnglishWe have less and less time, and so we devour one tourist attraction after another.
Vi har mindre och mindre tid och slukar turistattraktion efter turistattraktion.
EnglishThe fact is that it could just as easily have been a citizen of another country.
Faktum är att det lika gärna kunde ha gällt en medborgare från ett annat land.
EnglishArticle 18 allows interception in another Member State without its involvement.
I artikel 18 tillåts avlyssning i en annan medlemsstat utan att den blandas in.
EnglishYou cannot drive to another country on just a provisional licence or certificate.
Du får inte köra i ett annat land med bara ett tillfälligt körkort eller intyg.
EnglishAnother cause of destabilisation of the system is the lack of a penalty limit.
En annan fråga som gör systemet instabilt är de bristande straffbegränsningarna.
EnglishLet me now recall our enlargement, another unquestionable success for the Union.
Låt mig nu påminna om utvidgningen, en annan odiskutabel framgång för unionen.
EnglishIn this case, the instrument necessary to amend a directive is another directive.
Det som enligt rangskalan krävs för att ändra ett gammalt direktiv är ett nytt.
EnglishSocial security systems differ very widely from one EU Member State to another.
Socialförsäkringssystemen är mycket olika utformade i alla EU: s medlemsstater.

Synonymer (engelska) till "another":

another
English