"anomaly" - Svensk översättning

EN

"anomaly" på svenska

volume_up
anomaly {substantiv}
EN

anomaly {substantiv}

volume_up
This anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Denna avvikelse kommer att rättas till genom att Spanien får ytterligare fyra platser.
It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
Det är en avvikelse, där systemet faktiskt är på kant med vilka vi är som människor.
So there is even an anomaly within the United Kingdom.
Det finns alltså t.o.m. en avvikelse i Förenade kungariket.
anomaly (även: aberration)
We are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Vi är nöjda med att denna anomali kommer att rättas till med detta förslag.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Jag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
The whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
Hela Europa vet att i hans person samlas en anomali som är unik i världen.
Guantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo har varit en abnormitet och en skandal från allra första dagen, ända sedan fängelset öppnades.
Despite this anomaly, which certainly weakens Europe's image in the world, it would be good if at least there was an overall common position in this global forum.
Trots att denna abnormitet, som säkerligen försvagar EU:s image i världen, finns vore det bra om det åtminstone fanns en övergripande gemensam ståndpunkt i detta globala forum.

Användningsexempel för "anomaly" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd yet we have this anomaly which I do not believe occurs in other Member States.
Och ändå har vi denna anomali som jag inte tror finns i andra medlemsstater.
EnglishThis is an extraordinary anomaly. It has been allowed to go on for a long time.
Detta är ett märkligt och orimligt förhållande som har tillåtits bestå under lång tid.
EnglishThis anomaly will be put right by the allocation of four additional seats to Spain.
Denna avvikelse kommer att rättas till genom att Spanien får ytterligare fyra platser.
EnglishDoes the Council have any plans to address the anomaly of European tax havens?
Rådet kommer att återkomma till genomförandet av åtagandena regelbundet.
EnglishHowever, there is one anomaly: while the Council remains silent the governments are acting.
Det finns emellertid ett undantag. Medan rådet förblir tyst agerar regeringarna.
EnglishWe are pleased now that this anomaly will be put right with this proposal.
Vi är nöjda med att denna anomali kommer att rättas till med detta förslag.
EnglishI trust, therefore, that, in due course, that anomaly will be addressed.
Jag förutsätter därför att detta missförhållande kommer att rättas till i sinom tid.
EnglishI was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
Jag var en anomali. ~~~ Och självet letade runt efter en definition och försökte passa in.
EnglishMr President, Belarus is an anomaly on the European continent.
   .  Herr talman! Vitryssland är en anomali på den europeiska kontinenten.
EnglishIt's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
Det är en avvikelse, där systemet faktiskt är på kant med vilka vi är som människor.
EnglishThe whole of Europe knows that he represents an anomaly unparalleled elsewhere in the world.
Hela Europa vet att i hans person samlas en anomali som är unik i världen.
EnglishBoth the Committee on Fisheries and the legal services pointed out this anomaly from the outset.
Både fiskeriutskottet och rättstjänsterna påpekade denna lagstridighet från början.
EnglishDoes the Council have any plans to address the anomaly of European tax havens?
Har rådet några planer på att ta upp frågan om den anomali som de europeiska skatteparadisen utgör?
EnglishThis is not the only anomaly in the reform of the Structural Funds.
Detta är inte den enda anomalin i samband med strukturfondsreformen.
EnglishI trust that this ‘unjustified anomaly’ will soon be rectified.
Jag hoppas att denna ”obefogade anomali” snart kommer att rättas till.
EnglishAnd, while strongly protesting at this anomaly, I would ask you to consider my question withdrawn.
Med en kraftfull protest mot denna anomali, vill jag dra tillbaka min fråga, herr talman.
EnglishThat is even more of an anomaly given that Brazil is the major regional power in South America.
Det är ännu underligare med tanke på att Brasilien är den stora regionala makten i Sydamerika.
EnglishGuantánamo has been an anomaly and a disgrace since day one, since the day this prison opened.
Guantánamo har varit en abnormitet och en skandal från allra första dagen, ända sedan fängelset öppnades.
EnglishI hope the IGC will redress this anomaly.
Jag hoppas att regeringskonferensen kommer att åtgärda detta missförhållande.
EnglishUnfortunately, in order to pass off this anomaly, the rapporteur is hiding behind the temporary nature of the measure.
Olyckligtvis gömmer sig föredraganden bakom åtgärdens tillfälliga natur.

Synonymer (engelska) till "anomaly":

anomaly