EN

annuity {substantiv}

volume_up
Mr Kuckelkorn, no-one in this Parliament is of the opinion that supplementary pensions should not cover the longevity risk, through the purchase of an annuity or by some other tool.
Ingen i detta parlament hyser åsikten att kompletterande pensionsskydd inte bör täcka livslängdsrisken genom livränta eller något annat instrument.

Användningsexempel för "annuity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishReturns the periodic payment for an annuity with constant interest rates.
Beräknar de regelbundna betalningarna (annuiteter) för en investering vid konstant räntesats.
EnglishReturns the constant interest rate per period of an annuity.
Beräknar den konstanta räntesatsen för en investering vid regelbundna betalningar.
EnglishThe internal rate for an annuity is to be entered as Internal Rate/12.
Du anger räntesatsen för en annuitet som räntesats / 12.
EnglishPMT is the constant payment (annuity) paid during each period.
Betalning är den konstanta annuiteten som betalas varje period.
EnglishNPER is the total number of periods during which annuity is paid.
Perioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
EnglishDPER is the total number of periods, during which annuity is paid.
Perioder är betalningstiden angiven i antal perioder.
EnglishPMT is the constant annuity paid in each period.
Betalning är den konstanta annuiteten som ska betalas varje period.
EnglishNPER is the number of periods in which annuity is paid.
Perioder är betalningstiden angiven i antalet perioder.
EnglishPMT is the annuity paid regularly per period.
EnglishI would not willingly purchase an annuity because I do not believe it would offer a financially advantageous way of arranging my affairs.
Jag skulle inte frivilligt köpa en livförsäkring eftersom jag inte tror att det skulle vara ett förmånligt sätt att ordna mina affärer.
EnglishI would not willingly purchase an annuity because I do not believe it would offer a financially advantageous way of arranging my affairs.
Jag kan därför inte anklagas för att inte stödja genomförandet av principen om jämställdhet mellan kvinnor och män genom direktiv som täcker alla områden.
EnglishMr Kuckelkorn, no-one in this Parliament is of the opinion that supplementary pensions should not cover the longevity risk, through the purchase of an annuity or by some other tool.
Herr Kuckelkorn! Ingen i detta parlament hyser åsikten att kompletterande pensionsskydd inte bör täcka livslängdsrisken genom livränta eller något annat instrument.

Synonymer (engelska) till "annuity":

annuity
English