"annual rate" - Svensk översättning

EN

"annual rate" på svenska

EN

annual rate {substantiv}

volume_up
annual rate

Användningsexempel för "annual rate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOn the issue of the annual percentage rate of charge, we need an EU standard.
När det gäller frågan om den effektiva årsräntan behöver vi en EU-standard.
EnglishTo take an example, the annual rate of inflation has to be taken into account.
Exempelvis måste man ta hänsyn till den årliga inflationen.
EnglishThe effective annual interest rate in particular is highly important for the consumer.
Den effektiva årsräntan är av stor betydelse för konsumenten.
EnglishReturns the net annual interest rate for a nominal interest rate.
Beräknar den årliga effektiva räntan utgående från en normalränta.
EnglishWe retain only one rate, the overall effective annual rate.
Vi behåller bara en ränta, den övergripande effektiva årliga räntan.
EnglishSo they calculate the percent annual growth rate of [the] economy.
Dom vill ha mer och dom vill att de ska växa. ~~~ Dom räknar ut ekonomins årliga tillväxttakt i procent.
EnglishConsumers will also eventually benefit from a single annual percentage rate comparable throughout the EU.
Konsumenterna kommer slutligen också att få en enda effektiv ränta som kan jämföras i hela EU.
EnglishEffective interest rate: the effective annual rate of interest.
Effektiv ränta: den årliga effektiva räntan.
EnglishNominal rate: the annual nominal rate of interest.
Nominell ränta: den årliga nominella räntan.
EnglishThe country will now have negative growth, in other words over the next few months the annual growth rate will be -5 %.
Tillväxten kommer att vara negativ, d.v.s. den kommer att ligga på -5 procent per år de kommande månaderna.
EnglishCalculates the annual nominal rate of interest on the basis of the effective rate and the number of interest payments per annum.
Beräknar den årliga nominella räntan baserat på den effektiva räntan och antalet räntebetalningar per år.
EnglishIn the United States, the annual rate of growth from 1990 to 2007 over 17 years was 2.9%, while in the EU it was just 2%.
I Förenta staterna var den årliga tillväxttakten under de 17 åren mellan 1990 och 2007 2,9 procent, i EU bara 2 procent.
EnglishCalculates the effective annual rate of interest on the basis of the nominal interest rate and the number of interest payments per annum.
Beräknar den årliga effektiva räntan baserat på den nominella räntan och antalet räntebetalningar per år.
EnglishIndeed, together with suicides and self-inflicted injuries, they contribute significantly to our annual death rate.
Tillsammans med självmorden och de självtillfogade skadorna utgör de en betydande del av de årliga förlusterna i vårt samhälle.
EnglishBut it is undermined by the various formulae that are allowed for the annual percentage rate of charge for opening credit.
Men det undermineras av de olika formler som måste beaktas för att beräkna den årliga procentsatsen för att teckna kredit.
EnglishIn 2009, according to the Commission, business activity in the European Union is expected to stagnate with an annual average growth rate of 0.2% GDP.
Enligt kommissionen förväntas näringsverksamheten stanna av med en årlig tillväxt på 0,2 procent av BNP.
EnglishGrowth in Europe is set to speed up during the year to reach an annual rate of between 2.5 % and 3 % by the end of 1999.
Den europeiska tillväxten borde öka under året för att i slutet av 1999 uppgå till en årlig ökning på 2, 5 till 3 procent. Herr Metten!
EnglishRate: the annual rate of interest.
EnglishThe uniform annual percentage rate of charges certainly represents unmitigated progress, as does the common uniform right of withdrawal.
Den enhetliga årliga procentsatsen motsvarar verkligen en renodlad utveckling, liksom den gemensamma enhetliga ångerrätten.
EnglishMost importantly, for the first time, the annual percentage rate of charges will be calculated in the same way across the European Union.
Det allra viktigaste är att för första gången kommer den årliga procentsatsen för avgifter att beräknas på samma sätt i hela EU.

Liknande översättningar för "annual rate" på svenska

annual adjektiv
annual substantiv
rate substantiv