"annual interest" - Svensk översättning

EN

"annual interest" på svenska

EN

annual interest {substantiv}

volume_up
annual interest

Användningsexempel för "annual interest" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis will reduce annual interest by EUR 2.2 million over a ten-year period.
Detta leder till årliga besparingar om 2,2 miljoner euro över en tioårsperiod.
EnglishThe effective annual interest rate in particular is highly important for the consumer.
Den effektiva årsräntan är av stor betydelse för konsumenten.
EnglishReturns the net annual interest rate for a nominal interest rate.
Beräknar den årliga effektiva räntan utgående från en normalränta.
EnglishEffective interest rate: the effective annual rate of interest.
Effektiv ränta: den årliga effektiva räntan.
EnglishNominal rate: the annual nominal rate of interest.
Nominell ränta: den årliga nominella räntan.
EnglishCalculates the annual nominal rate of interest on the basis of the effective rate and the number of interest payments per annum.
Beräknar den årliga nominella räntan baserat på den effektiva räntan och antalet räntebetalningar per år.
EnglishCalculates the effective annual rate of interest on the basis of the nominal interest rate and the number of interest payments per annum.
Beräknar den årliga effektiva räntan baserat på den nominella räntan och antalet räntebetalningar per år.
EnglishRate: the annual rate of interest.
EnglishThe effective annual interest rate is still calculated in different ways in Europe.
Fortfarande finns det olika beräkningsgrunder för den effektiva årsräntan i Europa: Vårt arbete bör syfta till att få fram enhetliga beräkningsmetoder.
EnglishCalculates the annual interest rate that results when a security (or other item) is purchased at an investment value and sold at a redemption value.
Beräknar den årliga räntesatsen som blir resulatet när ett värdepapper (eller annat objekt) köps till ett investeringsvärde och säljs till ett inlösningsvärde.
English. - Madam President, I read the Committee on Economic and Monetary Affairs' report on the European Central Bank's annual report with great interest.
för EFD-gruppen. - (EN) Fru talman! Jag läste betänkandet om Europeiska centralbankens årsrapport från utskottet för ekonomi och valutafrågor med stort intresse.
EnglishThis information must also list the actual annual rate of interest, the eventual cost of contracting the agreement, the number and amount of the instalments and the total cost of the loan.
Det är också viktigt att vi upprättar principen för ansvarsfull utlåning och lägger särskild tonvikt på både långivarens och låntagarens skyldigheter.
EnglishThis information must also list the actual annual rate of interest, the eventual cost of contracting the agreement, the number and amount of the instalments and the total cost of the loan.
I denna information måste man också redovisa den effektiva räntan, eventuell uppläggningsavgift, antalet delbetalningar och delbelopp och lånets totalkostnad.

Liknande översättningar för "annual interest" på svenska

annual adjektiv
annual substantiv
interest substantiv
annual report substantiv