"annual basis" - Svensk översättning

EN

"annual basis" på svenska

EN

annual basis {substantiv}

volume_up
annual basis
It will be up to the budgetary authority to decide on this on an annual basis.
Det åligger den budgetansvariga myndigheten att besluta om detta på årsbasis.
That will in fact mean more to most consumers on an annual basis.
För de flesta konsumenterna kommer detta faktiskt att spela större roll på årsbasis.
The Committee on Budgets will control this on an annual basis.
Budgetutskottet kommer att kontrollera detta på årsbasis.
annual basis
Two billion tonnes of waste is being generated within the EU on an annual basis.
Två biljoner ton sopor generas inom Europeiska unionen på en årlig basis.
Approximately 90 000 students benefit from this initiative on an annual basis.
Omkring 90 000 studenter drar nytta av detta initiativ på årlig basis.
The agreement is concluded for a period of five years and shall be tacitly reviewed on an annual basis.
Avtalet sluts för en period på fem år och skall underförstått ses över på årlig basis.

Användningsexempel för "annual basis" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt will be up to the budgetary authority to decide on this on an annual basis.
Det åligger den budgetansvariga myndigheten att besluta om detta på årsbasis.
EnglishTwo billion tonnes of waste is being generated within the EU on an annual basis.
Två biljoner ton sopor generas inom Europeiska unionen på en årlig basis.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Lönerna måste understiga 7 000 euro och vi avslår helt enkelt artikel 9.3.
EnglishApproximately 90 000 students benefit from this initiative on an annual basis.
Omkring 90 000 studenter drar nytta av detta initiativ på årlig basis.
EnglishIn addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Dessutom planerar ECDC att årligen organisera en EU-dag för att uppmärksamma antibiotika.
EnglishIn our experience, on an annual basis, more than half can be recouped that way.
Vår erfarenhet visar att under ett år kan över hälften av kostnaderna sparas in på detta sätt.
EnglishAt present we as producers are losing market shares, and on an annual basis.
F n förlorar vi marknadsandelar som producenter och det varje år.
EnglishThat will in fact mean more to most consumers on an annual basis.
För de flesta konsumenterna kommer detta faktiskt att spela större roll på årsbasis.
EnglishOn an annual basis, it represents an increase of 35% compared to the 9th European Development Fund.
Det utgör en årlig ökning med 35 procent jämfört med den nionde utvecklingsfonden.
EnglishI invite the Commission to report on an annual basis on the human rights situation.
Jag anmodar kommissionen att ge ut en årlig rapport om situationen för de mänskliga rättigheterna.
EnglishThat could be reviewed again on an annual basis in order to establish whether it is reasonable or not.
Då kan man en gång om året ta ställning till om detta är realistiskt eller inte.
EnglishIn fact over 100 000 different students now participate in this programme on an annual basis.
Faktum är att över 100 000 olika studenter nu deltar i det här programmet på årlig basis.
EnglishA typical family with a father, mother and two children will be paying DKK 11 000 on an annual basis.
En typisk familj med far, mor och två barn skall betala 11 000 kronor i årsavgift.
EnglishThe Commission and the Council will monitor progress on an annual basis.
Kommissionen och rådet kommer årligen att övervaka framstegen.
EnglishThis register must become a dynamic instrument and one which is assessed on an annual basis.
Registret måste bli ett dynamiskt instrument som ses över årligen.
EnglishThe agreement is concluded for a period of five years and shall be tacitly reviewed on an annual basis.
Avtalet sluts för en period på fem år och skall underförstått ses över på årlig basis.
EnglishThese quotas are valid for each calendar year and are therefore negotiated on an annual basis.
Mängderna gäller för ett kalenderår och det betyder att kvoterna kommer att förhandlas varje år.
EnglishWe asked the Commission to report to us, on an annual basis, regarding the progress that had been made.
Vi har uppmanat kommissionen att årligen redogöra för oss vilka framsteg som har gjorts.
EnglishWe know that each year within the EU there are up to nine million vehicles that are scrapped on an annual basis.
Vi känner till att det varje år inom EU skrotas upp till nio miljoner fordon.
EnglishIt is a problem which affects my country on an almost annual basis.
Det är ett problem som påverkar mitt land nästan varje år.

Liknande översättningar för "annual basis" på svenska

basis substantiv
annual adjektiv
annual substantiv
annual report substantiv
annual revenue substantiv
annual meeting substantiv