"annual average" - Svensk översättning

EN

"annual average" på svenska

EN

annual average {substantiv}

volume_up
annual average

Användningsexempel för "annual average" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
Den lägre lönetröskeln bör motsvara 1,7 gånger den genomsnittliga bruttoårslönen.
EnglishBut this 2 %, as an annual average, reflects a different performance.
Dessa två procent, i årligt genomsnitt, har haft utvecklats på annat sätt.
EnglishBut this 2%, as an annual average, reflects a different performance.
Dessa två procent, i årligt genomsnitt, har haft utvecklats på annat sätt.
EnglishThe average annual contribution per hotline is EUR 76 500.
Det genomsnittliga årliga bidraget per direktlinje är 76 500 euro.
EnglishThe average annual growth during 2006–2011 was 26 percent.
Den årliga genomsnittliga tillväxten 2006-2011 var 26 procent.
EnglishWhere the agencies are concerned, there has been an average annual growth of 17 % in staff.
För de decentraliserade organen har det på personalsidan funnits en genomsnittlig tillväxt om 17 procent årligen.
EnglishTotal average annual growth of at least 20 percent.
Total genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent
EnglishThe current average annual level is 300 000 tonnes.
Den nuvarande genomsnittliga årsnivån är 300 000 ton.
EnglishI would suggest no more than an average annual salary.
Jag vill föreslå högst en genomsnittlig årslön.
EnglishThis equates to three times the average annual felling and this has already led to 30% lower timber prices.
Detta motsvarar tre gånger den genomsnittliga årsavverkningen och har redan nu lett till 30 procent lägre priser på trä.
EnglishThis equates to three times the average annual felling and this has already led to 30 % lower timber prices.
Detta motsvarar tre gånger den genomsnittliga årsavverkningen och har redan nu lett till 30 procent lägre priser på trä.
EnglishGrowth is expected to return very slowly over the course of the year to reach an annual average of 1.1% in 2010.
Tillväxten förväntas komma igen mycket långsamt under året för att nå ett årligt genomsnitt på 1,1 procent under 2010.
EnglishThe average annual contribution is increased for all 15 old Member States on the basis of the new contribution key.
Det genomsnittliga årliga bidraget har ökats för alla 15 gamla medlemsstater på grundval av den nya fördelningsnyckeln.
EnglishIn 2009, according to the Commission, business activity in the European Union is expected to stagnate with an annual average growth rate of 0.2% GDP.
Enligt kommissionen förväntas näringsverksamheten stanna av med en årlig tillväxt på 0,2 procent av BNP.
EnglishRegarding price developments, average annual HICP inflation in 2006 was 2.2%, unchanged compared with the previous year.
När det gäller prisutvecklingen var den årliga genomsnittliga HIKP-inflationen för 2006 2,2 procent, oförändrat jämfört med året innan.
EnglishLden is an annual average.
EnglishIt is certain that the average annual budgetary amounts for the new period, for the fifteen Member States, will be cut back.
Och vad gäller strukturfonderna kommer utan tvivel genomsnittsanslagen för den nya perioden för de 15 medlemsstaterna att vara mindre än nu.
EnglishIn the case of the UK, figures for 1996-1997 indicate that the average annual spend for a UK household was£ 29.40, or EUR 42.
När det gäller Storbritannien visar siffrorna för 1996-1997 att den genomsnittliga årskostnaden för de brittiska hushållen var 29,40 pund, eller 42 euro.
EnglishIn the case of the UK, figures for 1996-1997 indicate that the average annual spend for a UK household was £ 29.40, or EUR 42.
När det gäller Storbritannien visar siffrorna för 1996-1997 att den genomsnittliga årskostnaden för de brittiska hushållen var 29,40 pund, eller 42 euro.
EnglishIt is expected that the yield in the Netherlands, Germany, Denmark and Austria will be a few dozen percentage points down on the annual average.
I Nederländerna, Tyskland, Danmark och Österrike förväntas avkastningen minska några dussintals procentandelar jämfört med årsgenomsnittet.

Liknande översättningar för "annual average" på svenska

average substantiv
average adjektiv
annual adjektiv
annual substantiv
annual report substantiv
to average verb
annual revenue substantiv