EN

annoys {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
What annoys me is that this was promised by the tax Commissioner in November 1990 and May 1991.
Det som irriterar mig är att detta utlovades av skattekommissionären i november 1990 och maj 1991.
Yes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.
Det irriterar er, ni kommer alltid dragande med samma gamla sak.
Do you want to know what honestly annoys me?
Vet ni vad som verkligen irriterar mig?

Användningsexempel för "annoys" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYes, yes, I know, May 68, it annoys you, you always come out with the same old thing.
Ja, ja, jag vet maj -68. Det irriterar er, ni kommer alltid dragande med samma gamla sak.
EnglishI do not believe either is the case, and it annoys me, for one.
Ingetdera tycker jag är riktigt, det retar mig, i varje fall mig personligen!
EnglishIt also annoys me when projects are funded with EU money which are not absolutely necessary.
Det retar mig också när projekt finansieras av EU-medel när det inte är absolut nödvändigt.
EnglishWhat annoys me is that this was promised by the tax Commissioner in November 1990 and May 1991.
Det som irriterar mig är att detta utlovades av skattekommissionären i november 1990 och maj 1991.
EnglishThat surprises and annoys us, and it must call us into action.
Det överraskar och oroar oss, och vi måste ta itu med det.
EnglishNoise, especially at night, annoys more and more people.
Allt fler människor störs av buller, framför allt på nätterna.
EnglishIt annoys me that this House sees fit to adopt resolutions on any topical subject.
Jag är indignerad över att konstatera att vår kammare anser det lämpligt att utfärda resolutioner om alla aktuella ämnen.
EnglishIt annoys me when people say that the EU is in favour of legal immigration but opposed to illegal immigration.
Det förargar mig att människor säger att EU är för laglig invandring, men motsätter sig olaglig invandring.
EnglishMoreover, it greatly annoys users who have to work their way through great quantities of unwanted commercial messages.
Vidare retar det användarna, som måste ta sig igenom stora mängder oönskade kommersiella meddelanden.
EnglishThis is what Parliament does, and it annoys me.
Detta är vad parlamentet gör, och det bekymrar mig.
EnglishDo you want to know what honestly annoys me?
EnglishWhat annoys me is that neither the Council nor the Commission has the backbone to tell the US that its behaviour is not acceptable.
Vad som stör mig är att varken rådet eller kommissionen vågar tala om för USA att dess beteende är oacceptabelt.
EnglishIt annoys me when people say that the EU is in favour of legal immigration but opposed to illegal immigration.
Att sörja för detta är inte bara en människorättslig fråga för EU: s medlemsstater; det handlar även alltmer om sunt ekonomiskt förnuft.
EnglishThat annoys me; grateful though I am that these examples were at least provided, I have to tell you that they are not enough.
Detta irriterar mig, och även om jag är tacksam för att vi åtminstone fick dessa exempel måste jag säga att de inte räcker.
EnglishThat annoys me; grateful though I am that these examples were at least provided, I have to tell you that they are not enough.
Jag förväntar mig också att parlamentet – som kommissionsledamot Franco Frattini nyss sa att han vill ha med – tas på allvar.
EnglishWhat annoys me about the whole story is that we are only now talking about economic sanctions and possibly implementing them.
Det som stör mig i den här frågan är att vi först nu börjar tala om ekonomiska sanktioner och möjligen kommer att tillgripa sådana.
EnglishWhat annoys me most about the present report is the recommendation that we should no longer speak of 'illegal immigration', but of 'irregular immigration', as it is now called.
Det som irriterar mig mest med betänkandet är förslaget att vi inte längre ska tala om ”olaglig invandring” utan om ”irreguljär invandring”, som det nu heter.
EnglishPerhaps the only thing that annoys me personally is that no Representatives from the new Member States got any of these posts, although perhaps this will be possible next time.
Den enda skavank jag personligen ser är nog att inga företrädare för de nya medlemsstaterna fick någon av dessa befattningar. Kanske går det att åstadkomma nästa gång.
EnglishIt annoys me - and it is misleading - that many people constantly blame the nightmare of BSE on intensive farming: the most recent case of BSE in my country was discovered on an organic holding.
Det retar mig också - och det är vilseledande - att många hela tiden utmålar BSE som ett spöke av intensivt jordbruk. I Tyskland upptäcktes det senaste BSE-fallet i en ekologisk verksamhet.