EN

annoying {adjektiv}

volume_up
How annoying would that be? (Laughter) "Must try harder."
Hur irriterande skulle det vara? ~~~ (Skratt) "Måste försöka mer."
I therefore find this preventive censure of the Italian Prime Minister very annoying.
Därför finner jag denna förebyggande censur av den italienske premiärministern väldigt irriterande.
It might be rather annoying for it, but that is the way it is.
Det är irriterande, men så är det.
annoying
annoying (även: brooding, disorderly)
The second aspect is that I find it annoying that the European Union subsidises the cultivation of tobacco.
Den andra aspekten är att jag tycker att det är störande att EU stöder tobaksodling.
Swedish and international automotive industry will benefit from a new simulation model to locate annoying noises in cars.
Svensk och internationell bilindustri kommer att gynnas av en ny simuleringsmodell för att kunna lokalisera störande ljud i bilar.
annoying
It is not merely annoying that as long as several years can elapse before some petitions can be resolved.
Det är inte bara retfullt när det går flera år tills många av framställningarna kan godkännas.
annoying
volume_up
störig {adj.} [vard.]

Användningsexempel för "annoying" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
Resultatet bli också att man finner det ointressant och ibland rent ut sagt tråkigt.
EnglishThere is nothing more annoying than to see a neighbour or competitor cheat.
Det finns inget som irriterar folk så mycket som att se att konkurrenterna fuskar.
EnglishThe most annoying mistake is paragraph 2 of the text before the House today.
Det mest förargliga misstaget är punkt 2 i den text som ligger framför kammaren i dag.
EnglishIt is most annoying that the social justification for aid is losing ground.
Det är ytterst förargligt att den sociala motivationen för stödet förlorar inflytande.
EnglishIt is very annoying to have to return your tins to the place where you bought them.
Det är väldigt besvärande att behöva ta burkarna tillbaka till just den plats där du köpte dem.
EnglishI have received letters from many citizens complaining of annoying behaviour at borders.
Jag har fått brev från många medborgare som klagar över besvärande uppträdanden vid gränser.
EnglishI therefore find this preventive censure of the Italian Prime Minister very annoying.
Därför finner jag denna förebyggande censur av den italienske premiärministern väldigt irriterande.
EnglishIt is rather annoying that we have not succeeded in making further progress on that issue.
Det är litet tråkigt att vi inte lyckats gå längre i den frågan.
EnglishThe second aspect is that I find it annoying that the European Union subsidises the cultivation of tobacco.
Den andra aspekten är att jag tycker att det är störande att EU stöder tobaksodling.
EnglishThe most annoying mistake is paragraph 2 of the text before the House today.
Därför insisterar jag på att ta ytterligare ett steg.
EnglishIf the law is annoying, we should therefore begin by doing away with it.
Om rätten är i vägen skall vi alltså börja undanröja den.
EnglishThe noise caused by studded winter tyres is normally more annoying than the noise from ordinary tyres.
Det buller som orsakas av dubbdäck är normalt mer irriterande än ljudet från vanliga däck.
EnglishAnyway, what do we find most annoying on a day-to-day basis?
Vad är det för övrigt som irriterar oss mer i det dagliga livet?
EnglishI have had two groups of visitors who were subjected to a great deal of extremely annoying red tape.
Jag har tagit emot två besöksgrupper som har fått utstå obegripliga administrativa trakasserier.
EnglishHow annoying would that be? (Laughter) "Must try harder."
Hur irriterande skulle det vara? ~~~ (Skratt) "Måste försöka mer."
EnglishBrussels is annoying the public more and more and seems to be a mad bureaucracy which acts despotically.
Bryssel tråkar ut allmänheten alltmer och verkar vara en galen byråkrati som agerar despotiskt.
EnglishIt is not merely annoying that as long as several years can elapse before some petitions can be resolved.
Det är inte bara retfullt när det går flera år tills många av framställningarna kan godkännas.
EnglishThat is naturally a little odd and also rather annoying.
Det är naturligtvis litet märkligt och känns också litet tråkigt.
EnglishThe more spam you mark, the better our system will get at weeding out those annoying messages.
Ju mer skräppost du markerar, desto bättre blir vårt system på att identifiera dessa irriterande meddelanden.
EnglishWe know of many examples, such as annoying advertising and misleading and aggressive business practices.
Vi känner till flera exempel, däribland besvärande reklam och vilseledande och aggressiva affärsmetoder.