EN

to annoy [annoyed|annoyed] {verb}

volume_up
Finns det ingen annan som du kan störa?
Moreover, it greatly annoys users who have to work their way through great quantities of unwanted commercial messages.
Vidare retar det användarna, som måste ta sig igenom stora mängder oönskade kommersiella meddelanden.

Användningsexempel för "to annoy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe annoy people more than we help them by bestowing these unsolicited favours.
Genom att ge folk något de inte har bett om hjälper vi dem inte utan retar bara upp dem.
EnglishSimply because merely submitting this request would annoy Washington.
Helt enkelt för att bara ett framläggande av denna begäran skulle reta Washington.
EnglishWe should not let this annoy us too much, however, but rather address ourselves to the issue.
Vi bör dock inte låta detta irritera oss för mycket utan snarare ta itu med frågan.
EnglishI think it would be a totally wrong approach deliberately to annoy Russia.
Att medvetet provocera Ryssland anser jag som helt fel åtgärd.
EnglishWe must not just give in on bananas simply so as not to annoy the US Administration.
Inte heller när det gäller bananer får vi falla till föga bara för att inte förarga USA: s administration.
EnglishThat is to say that for about a hundred years there will be no Indians to annoy the mining interests.
Det betyder att det under cirka hundra år inte kommer att finnas några indianer som kan besvära gruvintressenterna.
EnglishDoesn't it annoy you when people take two spaces?
Englishlsn't there someone else you can annoy?
EnglishWhy should we annoy them even more?
EnglishHe really did annoy me.
EnglishIt is a fact of life that those responsible for the Budget may make a lot of enemies and annoy a lot of people, but they also make some friends.
Det hör till den bistra verkligheten att de budgetansvariga får många fiender och retar upp många människor, men de får också vänner.
EnglishThe traditional reluctance of some European leaders to do anything to annoy their American allies is out of place here.
Vissa europeiska ledares traditionella betänkligheter, när det gäller att ta minsta steg som kan besvära deras amerikanska allierade, är i det här fallet inte på sin plats.
EnglishHowever, where there would have been a difference, and I do not think that this will annoy you, is that there would not have been any comments about or contention surrounding my behaviour.
Men skillnaden skulle vara, och jag tror inte att ni tar illa upp, att mitt agerande då inte skulle ha kommenterats eller bestridits.