EN

anniversary {substantiv}

volume_up
anniversary
In Britain the 30th anniversary is regarded as the pearl anniversary.
I Storbritannien uppfattas den 30: e årsdagen som pärlans årsdag.
This tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.
Denna tragiska årsdag har olyckligtvis sammanfallit med händelserna i Japan.
In Britain the 30th anniversary is regarded as the pearl anniversary.
I Storbritannien uppfattas den 30:e årsdagen som pärlans årsdag.
anniversary (även: jubilee)
The fact that this anniversary can be celebrated shows that democracy is alive in Chile.
Det sätt som detta jubileum kan firas på visar att demokratin i Chile är levande.
Fifty years later, on your festive anniversary, we feel exactly the same.
Femtio år senare, vid detta festliga jubileum, känner vi precis likadant.
On Friday of this week we celebrate a memorable anniversary.
På fredag denna vecka kommer vi att fira ett minnesvärt jubileum.

Användningsexempel för "anniversary" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMr President, Hungary has commemorated the 50th anniversary of the 1956 revolution.
- (EN) Herr talman! Ungern har högtidlighållit 50-årsdagen för revolutionen 1956.
EnglishYour second term coincides with the 60th anniversary of the Schuman Declaration.
Er andra mandatperiod sammanfaller med 60-årsdagen av Schumandeklarationen.
EnglishToday is the 25th anniversary of what is known as Bloody Sunday in Derry in Ireland.
Idag är det 25årsdagen av något som kallas " blodiga söndagen" i Derry på Irland.
EnglishMr President, on 1 May we celebrated the second anniversary of the latest enlargement.
Herr talman! Den 1 maj firade vi den andra årsdagen av den senaste utvidgningen.
EnglishThe next item is the debate on the 100th anniversary of International Women's Day.
Nästa punkt är diskussion om internationella kvinnodagens hundraårsjubileum.
EnglishToday is the 25th anniversary of what is known as Bloody Sunday in Derry in Ireland.
Idag är det 25årsdagen av något som kallas " blodiga söndagen " i Derry på Irland.
EnglishThis tragic anniversary has unfortunately coincided with the events in Japan.
Denna tragiska årsdag har olyckligtvis sammanfallit med händelserna i Japan.
EnglishThe 100th anniversary of that event falls in the very year we are talking about - 2014.
100-årsdagen av den händelsen infaller under just det år som vi talar om - 2014.
EnglishRomania and Bulgaria could be an anniversary present for the Schengen area.
Rumänien och Bulgarien skulle kunna bli en födelsedagspresent till Schengenområdet.
EnglishThe fact that this anniversary can be celebrated shows that democracy is alive in Chile.
Det sätt som detta jubileum kan firas på visar att demokratin i Chile är levande.
EnglishFormal sitting - Celebration of the European Parliament's fiftieth anniversary
Högtidligt möte - Högtidlighållande av Europaparlamentets 50-årsjubileum
EnglishPerhaps 10 March marks an anniversary, related to this subject, which I do not know about.
Men den 10 mars kanske är en årsdag på det här området som jag inte känner till.
EnglishToday is the tenth anniversary of the Velvet Revolution in Czechoslovakia as it then was.
I dag är tioårsdagen av "Sammetsrevolutionen" i vad som då var Tjeckoslovakien.
EnglishToday is the tenth anniversary of the Velvet Revolution in Czechoslovakia as it then was.
I dag är tioårsdagen av " Sammetsrevolutionen " i vad som då var Tjeckoslovakien.
EnglishIt will be the 20th anniversary of the Single Market Act and the Single Market in 2012.
År 2012 markerar 20-årsjubileet för inremarknadsakten och den inre marknaden.
EnglishThe next item is the formal sitting and debate on the 10th anniversary of the euro.
Nästa punkt är det högtidliga mötet och debatten med anledning av eurons tioårsjubileum.
English(BG) Today marks the 85th anniversary of the Treaty of Angora between Bulgaria and Turkey.
(BG) I dag är det 85 år sedan Ankarafördraget slöts mellan Bulgarien och Turkiet.
EnglishIt is now the first anniversary of the tragic incident involving the .
Det har nu gått ett år sedan den tragiska incident där ”Prestige”var inblandat.
English(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(PL) Den 27 december kommer vi att fira 90-årsdagen för Wielkopolskaupproret.
EnglishIn 2005 we adopted a resolution on the 60th anniversary of the end of the Second World War.
År 2005 antog vi en resolution om 60-årsminnet av slutet på andra världskriget.

"anniversary gift" på svenska

anniversary gift
Swedish
  • årsdagen gåva
  • årsdag gåva
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "anniversary":

anniversary