"annexation" - Svensk översättning

EN

"annexation" på svenska

volume_up
annexation {substantiv}
volume_up
annex {substantiv}

EN annexation
volume_up
{substantiv}

annexation

Synonymer (engelska) till "annexation":

annexation
annex

Användningsexempel för "annexation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishBut nothing is final, it is not a border, it does not signify an annexation.
Men inget är slutgiltigt, den är ingen gräns, den innebär ingen annektering.
EnglishPersonally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Personligen skulle jag säga att det nästan blev så att ett land annekterade ett annat.
EnglishWhy should they not call a halt to the annexation of East Jerusalem?
Varför skulle de inte sätta stopp för annekteringen av östra Jerusalem?
EnglishThe key factor is that building this wall amounts to annexation.
Den centrala frågan gäller att byggandet av den här muren är detsamma som annektering.
EnglishAnnexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
Införlivandet med Rumänien skulle då vara det enda sättet för moldavierna att få bli en del av EU.
EnglishAlso, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Och varför valde man att omnämna annekteringen av östra Jerusalem vid denna kritiska tidpunkt?
EnglishWill this new illegal annexation lead to still more exports of products from these areas?
Kommer denna nya, olagliga annektering att resultera i ännu mer export av produkter från dessa områden?
EnglishBut nothing is final, it is not a border, it does not signify an annexation.
Det verkar som om Israel kommer att förkorta muren så att den inte går så långt in på palestinskt territorium.
EnglishThis victory was to be crowned with the annexation of the East.
Den segern skulle krönas med införlivandet av öst.
EnglishWe resisted Turkey’s annexation of Europe – for that is what we are dealing with – at Lepanto and then at Vienna.
Vi stod emot Turkiets annektering av Europa – för det handlar om det – i Lepanto och senare i Wien.
EnglishWe resisted Turkey’ s annexation of Europe – for that is what we are dealing with – at Lepanto and then at Vienna.
Vi stod emot Turkiets annektering av Europa – för det handlar om det – i Lepanto och senare i Wien.
EnglishThe annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
Annekteringen av suveräna territorier i Georgien kan inte sopas under mattan, varken av Ryssland eller EU.
EnglishNor have I heard from any other member of the Turkish Government that an annexation of northern Cyprus is planned.
Jag har inte heller av någon annan medlem i den turkiska regeringen hört att en annektering av norra Cypern planeras.
EnglishIt may have to join as a divided island, with all that this means for possible Turkish annexation of the north.
Cypern kan tvingas att ansluta sig som en delad ö, med allt vad det innebär för en möjlig turkisk annektering av norra Cypern.
EnglishAs has rightly been pointed out, Australia, the only country to have recognised the annexation of East Timor, has changed its position.
Man har med rätta pekat på det faktum att Australien, det enda land som hade erkänt annekteringen av Östtimor, har ändrat sin ståndpunkt.
EnglishInstead of a willingness to compromise, Turkey is showing rather the opposite, with a process of gradual but at least verbal annexation.
I stället för beredvillighet till kompromisser uppvisar Turkiet med den successiva annekteringen, i alla fall verbalt, snarare motsatsen.
EnglishThe wall is not merely a prison: it amounts yet again to the confiscation of land, yet again it amounts to annexation.
Detta ger en bismak av delaktighet, då byggandet av den här muren inte bara handlar om säkerhet också utan om territoriell annektering och kolonialistisk erövring.
EnglishHowever, I, fortunately, come from a country that has never experienced the brutal Stalinist invasion and annexation that these countries have.
Lyckligtvis kommer jag dock från ett land som aldrig har erfarit den brutala stalinistiska invasionen och annekteringen som dessa länder har.
EnglishAllow me to recall the annexation of part of Kashmir by China, the war in the Himalayas between China and India and China’s attack on Vietnam in 1979.
Låt mig påminna om Kinas annektering av en del av Kashmir, kriget i Himalaya mellan Kina och Indien och Kinas anfall mot Vietnam 1979.
EnglishThe wall is not merely a prison: it amounts yet again to the confiscation of land, yet again it amounts to annexation.
Muren är inte bara detsamma som ett fängelse – den är, vilket återigen måste sägas, detsamma som en konfiskering av mark, vilket återigen är detsamma som annektering.