"animosity" - Svensk översättning

EN

"animosity" på svenska

volume_up
animosity {substantiv}
EN

animosity {substantiv}

volume_up
animosity
animosity

Användningsexempel för "animosity" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThere is also mutual fascination and ethnic animosity, which poisons the intelligentsia.
Det finns också en ömsesidig fascination och även etniskt agg, som förgiftar intelligentian.
EnglishLet me say that I do not have any animosity towards the US.
Jag vill klargöra att jag personligen inte har något emot Förenta staterna.
EnglishFeelings of mutual animosity have become more pronounced during this time, rather than less so.
Känslor av ömsesidig fientlighet har snarare blivit mer uttalade under denna tid, i stället för mindre.
EnglishFeelings of mutual animosity have become more pronounced during this time, rather than less so.
Trots förbud mot diskriminering, FN: s första artikel, så lever 12-15 miljoner romer i en utsatt situation.
EnglishThe context is crucial, and it involves more than French animosity towards Polish plumbers, butchers or bakers.
Sammanhanget är centralt, och detta handlar om något mer än fransk avoghet mot polska rörmokare, slaktare eller bagare.
EnglishSuch action inevitably brought about delay, was expensive and may have caused a certain amount of avoidable interinstitutional animosity.
Sådana åtgärder medförde förseningar, kostade pengar och kan ha skapat visst interinstitutionellt agg som kunde ha undvikits.
EnglishWoe betide us if we adopt the animosity, the prejudice, the ignorance, at times, and, mainly, the fanaticism that the rapporteur directs against fundamentalism.
Ve oss, om vi drabbas av samma partiskhet, okunnighet och framförallt fanatism som föredraganden gör i sin uppgörelse med fanatismen.
EnglishThe governments of Rwanda and Nairobi signed a peace settlement in November 2007 as an attempt to resolve the animosity between the two countries.
Rwandas och Kenyas regeringar undertecknade ett fredsavtal i november 2007 som ett försök att komma till rätta med fiendskapen mellan de två länderna.
EnglishThe tone of the report seeks to fuel not only the rifts that occurred in Europe at the time of the Iraq war but also animosity against the US.
Tonläget i betänkandet syftar till att underblåsa inte bara den missämja som uppstod i Europa vid tiden för Irakkriget utan också en fientlighet gentemot USA.
EnglishAs has been said by previous speakers, we find ourselves in a position of consensus rather than the normal position of animosity between the institutions.
Som tidigare talare sagt så befinner vi oss i en konsensussituation snarare än i den fientliga situation som vanligen råder mellan institutionerna.
EnglishI do not understand this apparent animosity towards the small local media coming from the left, as it allows us to get as close as we can to ordinary people.
Jag förstår mig inte på denna uppenbara fientlighet mot små lokala medier från vänsterns sida, eftersom det ger oss möjlighet att komma så nära vanliga människor som möjligt.

Synonymer (engelska) till "animosity":

animosity