"animal species" - Svensk översättning

EN

"animal species" på svenska

SV
EN

animal species {substantiv}

volume_up
animal species
The African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
Den afrikanska elefanten är fortfarande en hotad djurart enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN).
. - (NL) Mr President, seals have been a threatened animal species for years.
Sälar har varit en hotad djurart i åratal.
A further aim is to have data on a more detailed level - at animal species level, for example.
Ett annat syfte är att få in uppgifter på en annan detaljnivå - till exempel för varje djurart.

Användningsexempel för "animal species" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou have extended the directive to cover all animal species, not just mammals.
Ni har utsträckt direktivet så att det täcker alla djurarter, inte bara däggdjur.
EnglishThis will preserve the habitats of rare animal species at a relatively low cost.
Med relativt små kostnader kan hemvisten för sällsynta djurarter bevaras på det sättet.
English(NL) There is another UN summit in March, this time on the trade in threatened animal species.
(NL) Ännu ett FN-toppmöte äger rum i mars, denna gång om handeln med hotade djurarter.
EnglishIt has turned into a novel, a thriller, a thriller about leghold traps and 13 animal species.
Det har blivit en hel roman, men en svart roman, om rävsaxar för tretton olika djurarter.
EnglishThe African elephant is still a threatened animal species, according to the IUCN.
Den afrikanska elefanten är fortfarande en hotad djurart enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN).
EnglishA further aim is to have data on a more detailed level - at animal species level, for example.
Ett annat syfte är att få in uppgifter på en annan detaljnivå - till exempel för varje djurart.
English. - (NL) Mr President, seals have been a threatened animal species for years.
för GUE/NGL-gruppen. - (NL) Herr talman! Sälar har varit en hotad djurart i åratal.
EnglishWhen we talk about endangered animal species, we should certainly support them.
När vi talar om utrotningshotade djurarter, så förstår man att det är lika viktigt att stödja dessa folkslag.
EnglishOver the last 30 years, at least 30% of all animal and plant species on the planet have been lost.
Under de senaste åren har vi förlorat minst 30 procent av alla djur- och växtarter på jorden.
EnglishAnimal and plant species are becoming extinct at a rate of one thousand times faster than the natural rate.
Djur- och växtarter utrotas i en takt som är tusen gånger snabbare än den naturliga takten.
EnglishOn a number of occasions breeders have helped to return various animal species to the wild.
Uppfödare har vid ett antal tillfällen hjälpt till med att återföra olika djurarter till ett liv i vilt tillstånd.
EnglishSpecies of animal are also missing from the Commission's proposal.
Det saknas även djurslag i kommissionens förslag.
EnglishForests support a wide variety of plant and animal species.
Skogarna är hem för en mängd olika växt- och djurarter.
EnglishIt is home to 2 000 plant species and 5 000 animal species.
Där finns 2 000 växtarter och 5 000 djurarter.
EnglishAs we have heard, the human body and certain plant varieties and animal species are not patentable.
Liksom andra kolleger har påpekat är patentering av den mänskliga kroppen förbjuden, likaså av växtsorterna och djurarterna.
English.– Who could disagree with the general idea of protecting wild animal species, some of which are in danger of extinction?
   .– Vem håller inte med om grundtanken att skydda vilda djur, varav en del löper risk att utrotas?
EnglishIn the three decades leading up to 2000 the diversity of animal and plant species in the world has diminished by 40%.
Under de tre årtiondena fram till år 2000 minskade mångfalden av djur- och växtarter i världen med 40 procent.
EnglishOn the other hand, ex situ management of biodiversity refers more to the practice of conserving animal and vegetable species.
Å andra sidan handlar förvaltning av biologisk mångfald ex situ mer om praxis för att bevara djur- och växtarter.
EnglishThe same thing applies to many animal species.
EnglishIt is now taking place at nearly midnight, after an undoubtedly fascinating debate on trapping standards for certain animal species.
Den hålls nu nästan vid midnatt, efter en utan tvekan fascinerande debatt om fångstmetoder för vissa djurarter.

Liknande översättningar för "animal species" på svenska

species substantiv
animal adjektiv
animal substantiv
animal experimentation substantiv
animal experiment substantiv
animal life substantiv
Swedish
animal cruelty substantiv
animal agriculture substantiv