"animal life" - Svensk översättning

EN

"animal life" på svenska

SV
EN

animal life {substantiv}

volume_up
animal life (även: animality, wildlife)
And with the absence of photosynthesis you have no plant life, and as a result, you have very little animal life living in this underworld.
Och där det inte sker någon fotosyntes- -finns inget växtliv, och som resultat av det- -finns det knappt något djurliv i den här världen.

Användningsexempel för "animal life" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe states that it is not consistent with a proper value and respect for animal life.
Han påpekar att det inte är förenligt med sunda värden och respekten för djurens liv.
EnglishImplications for the environment and for animal life have been tragic, and there are still serious threats.
Konsekvenserna för miljön och faunan har varit dramatiska och hoten finns fortfarande kvar.
EnglishThe European consumer is attaching increasing importance to the protection of the environment and animal life.
Miljö - och djurskydd spelar en allt viktigare roll för konsumenterna.
EnglishWe need effective control of waste discharge, for the sake of the sea and for the sake of animal and human life.
Vi behöver en effektiv kontroll av avfallshanteringen för havets, djurens och människornas skull.
EnglishLarge-scale pollution of the sea and the destruction of the animal life caused by shipwrecked tankers always attracts a great deal of attention.
Nu vet vi att det avfallet förr eller senare alltid kommer tillbaka och då ofta i ännu skadligare form.
EnglishBut, however it has occurred, the damage to animal life and the environment is equally disastrous and, very often, it of course cuts across national borders.
Men skadorna på djurlivet och miljön är lika katastrofala, oavsett hur de uppstår, och ofta gränsöverskridande.
EnglishLarge-scale pollution of the sea and the destruction of the animal life caused by shipwrecked tankers always attracts a great deal of attention.
Storskalig förorening av havet och förstörelse av djurlivet genom läckande tankfartyg drar alltid till sig stor uppmärksamhet.
EnglishOf course there are times in an animal's life cycle when such dietary additions can be very valuable, such as when a cow is in calf.
Självklart finns det tidpunkter i ett djurs livscykel där sådana tillsatser till dieten kan vara mycket värdefulla, som när en ko är dräktig.
EnglishAnd with the absence of photosynthesis you have no plant life, and as a result, you have very little animal life living in this underworld.
Och där det inte sker någon fotosyntes- -finns inget växtliv, och som resultat av det- -finns det knappt något djurliv i den här världen.
EnglishIn Article 20 of this Agreement, import restrictions to protect human, animal or plant life or health are said to be justified on moral grounds.
Enligt artikel 20 i avtalet är importrestriktioner för att skydda människors, djurs eller växters liv eller hälsa motiverade av moraliska skäl.
EnglishIn the Netherlands the animals were also slaughtered and there is quite a problem here in the suggestion that vaccination actually saves the animal's life.
Även i Nederländerna slaktades djur, och det finns ett verkligt problem när det gäller antydningen om att vaccinering faktiskt räddar djurets liv.
EnglishBut, however it has occurred, the damage to animal life and the environment is equally disastrous and, very often, it of course cuts across national borders.
Ibland sker föroreningar till följd av en olycka, ibland på grund av ett oförsvarligt beteende, och vid andra tillfällen till följd av medvetna handlingar som begås av olika personer och företag.

Liknande översättningar för "animal life" på svenska

animal adjektiv
animal substantiv
life substantiv