"animal industry" - Svensk översättning

EN

"animal industry" på svenska

EN

animal industry {substantiv}

volume_up
animal industry

Användningsexempel för "animal industry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBoth industry and animal welfare organisations believe this is necessary.
Både industrin och djurskyddsorganisationer anser att det är nödvändigt.
EnglishProtein crops are an important part of the animal feed industry and are therefore a significant economic factor.
Proteingrödor är en viktig del av foderindustrin och är därför en viktig ekonomisk faktor.
English(DE) Madam President, the German animal feed industry has a good system of self-controlled tests.
(DE) Fru talman! Den tyska djurfoderindustrin har ett välfungerande system för egenkontrollerande tester.
EnglishThis sort of practice has fortunately been unknown in the animal feedingstuffs industry up till now in many Member States.
En sådan praxis har hittills lyckligtvis varit främmande inom foderindustrin i många medlemsländer.
EnglishIt was story of the century in its impact on farming and how we do our business and on the animal feed industry.
Det var historia när det gäller dess effekt på jordbruket och hur vi bedriver vår verksamhet samt på djurfoderindustrin.
EnglishWe have huge farms, we have the animal feed industry and we have animals raised on feed - and the feed contains dioxins.
Vi har enorma jordbruk, vi har foderindustrin och vi har djur som fötts upp på foder - och fodret innehåller dioxiner.
EnglishI should like to thank the Commissioner for his clarity, because this is a huge issue for the animal feed industry.
(EN) Jag vill tacka kommissionsledamoten för att han är så tydlig i denna fråga, eftersom den är enormt viktig för djurfoderindustrin.
EnglishIt is not just a matter for farmers or animal handlers: scientists, industry, citizens and governments all have a role to play.
Det är inte endast en fråga för jordbrukare eller djurskötare. Även vetenskapsmän, industrin, medborgare och regeringar har en roll att spela.
EnglishMadam President, we are having a whole day on industrial policy today: human and animal cloning, the maritime industry, and now the chemical industry.
Idag handlar det om industripolitik. Kloningen av människor och djur, bilindustrin Renault, sjöfartsnäringen och nu den kemiska industrin.
EnglishFinally, I should like to say that anyone who knows the animal feed industry cannot doubt the obvious impact that both these factors will have on food prices.
Slutligen vill jag säga att ingen som känner till djurfoderindustrin kan tvivla på de uppenbara effekter som dessa båda faktorer har på livsmedelspriserna.
EnglishThere will certainly be an improvement in this state of affairs if we can succeed in involving the agricultural industry, the animal feed industry and those engaged in the monitoring of food.
Denna situation kommer säkerligen att förbättras något när man lyckas att inbegripa jordbruket, foderråvaruindustrin och livsmedelskontrollen.
EnglishThe current draft regulation, which has given more consideration to animal welfare than to industry sector and economic arguments, threatens the competitiveness of this sector.
Det nuvarande lagstiftningsförslaget, där mer hänsyn har tagits till djurskyddet än till industrisektorn och ekonomiska argument, hotar konkurrenskraften i denna sektor.
EnglishThe aim of this conference was to bring together representatives of industry, animal welfare organisations and public authorities and to conduct a discussion on animal welfare and ethics.
Syftet med den konferensen var att föra samman representanter för bl.a. näring, djurskyddsorganisationer och myndigheter och föra en diskussion om djurskydd och etik.

Liknande översättningar för "animal industry" på svenska

industry substantiv
animal adjektiv
animal substantiv
branch of industry substantiv
animal experimentation substantiv