"animal husbandry" - Svensk översättning

EN

"animal husbandry" på svenska

EN

animal husbandry {substantiv}

volume_up
animal husbandry

Användningsexempel för "animal husbandry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
Vi borde nu skapa regler för att minska antibiotikaanvändningen i djuruppfödningen.
EnglishThis is why antibiotics need to be used with caution in animal husbandry.
Det är därför som antibiotika måste användas med försiktighet i animalieproduktion.
EnglishThey have been for decades - in their animal husbandry, breeding and transport.
Det har de också varit i årtionden - när det gäller djurhållning, uppfödning och transporter.
English   We have, to the best of our ability, voted in favour of better animal husbandry.
   . – Vi har efter bästa förmåga röstat för bättre djurhållning.
EnglishIt is therefore very important that we restrict the use of antibiotics in animal husbandry.
Det är därför mycket viktigt att användningen av antibiotika inom djurhållningen minskas.
EnglishThis involves the responsible use of antibiotics in human medicine and in animal husbandry.
Det inbegriper ansvarsfull användning av antibiotika inom humanmedicinen och djurhållningen.
EnglishWe do not have animal husbandry any more - we have meat production.
Vi talar inte om djuruppfödning längre, vi talar om köttproduktion.
EnglishOnly by means of stringent demands in terms of animal protection will animal husbandry in the EU survive.
Endast med höga krav på djurskydd kommer djurhållningen i EU att överleva.
EnglishAt present, only a little animal husbandry and agriculture in the EU involves the use of GMOs.
För närvarande används GMO endast i mycket begränsad omfattning vid boskapsskötsel och jordbruk i EU.
EnglishAnimal husbandry plays a key role in the European economy.
Animalieproduktion spelar en viktig roll i den europeiska ekonomin.
EnglishLast but not least, we need to get to grips with the use of antibiotics in animal husbandry.
Sist men inte minst gäller det att få styrsel och kontroll på antibiotikaförbrukningen i djurhållningen.
EnglishMr President, the large-scale use of antibiotics in animal husbandry is giving cause for concern.
Herr ordförande! Den storskaliga användningen av antibiotika inom djurhållningen ger anledning till oro.
EnglishFor years the EU has been trying to attain standardised directives on matters relating to animal husbandry.
EU har i flera år försökt att upprätta standardiserade direktiv för frågor som rör boskapsskötsel.
EnglishEntrepreneurs who work in agriculture, forestry, horticulture or animal husbandry submit information on:
Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling eller håller djur ska lämna uppgifter om:
EnglishThe Swedish Presidency aims to maintain the debate on animal welfare and good animal husbandry.
Det svenska ordförandeskapet har som mål att upprätthålla debatten om djurens välbefinnande och god djurhållning.
EnglishIt is wrong that organic farming and extensive animal husbandry should be proposed as the solution.
Det är inte med rätta som biologiskt jordbruk och extensiv uppfödning framhålls som lösningen på alla problem.
EnglishIt is of great importance not only for animal husbandry in future, but also primarily for human health.
Den har stor betydelse inte bara för den framtida djurhållningen, utan också primärt för människors hälsa.
EnglishThrough animal husbandry and the use of fertilisers, agriculture does contribute to greenhouse gas emissions.
Genom djuruppfödning och användning av gödningsmedel bidrar jordbruket till utsläppen av växthusgaser.
EnglishAdjusting to other or new animal husbandry systems takes time and, more importantly, costs money.
Det tar sin tid att anpassa sig till andra eller nya system i djurhållningen, och framför allt är det inte billigt.
EnglishNevertheless, the use of antibiotics in animal husbandry should never compromise or put at risk the health of human beings.
Användningen av antibiotika i djuruppfödningen får dock aldrig äventyra eller riskera människors hälsa.

Liknande översättningar för "animal husbandry" på svenska

husbandry substantiv
animal adjektiv
animal substantiv
animal experimentation substantiv
animal experiment substantiv
animal life substantiv
Swedish
animal cruelty substantiv
animal agriculture substantiv
animal breeding substantiv