"animal farm" - Svensk översättning

EN

"animal farm" på svenska

EN

animal farm {substantiv}

volume_up
animal farm

Användningsexempel för "animal farm" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSubject: Reform of the common agricultural policy and farm animal welfare
Angående: Reform av den gemensamma jordbrukspolitiken och jordbrukets djurskydd
EnglishIt is reminiscent of Orwell's Animal Farm, where some are more equal than others.
Det liknar Orwells Djurfarmen där vissa är mera jämlika än andra.
EnglishIt is reminiscent of Orwell' s Animal Farm, where some are more equal than others.
Det liknar Orwells Djurfarmen där vissa är mera jämlika än andra.
EnglishTrade unions might be forgiven for thinking that they are suddenly living on Animal Farm.
Man kan förstå att fackföreningarna drar en parallell till Djurfarmen.
EnglishSince 4 December 2000, a total ban has been in place on feeding farm animals animal protein.
Sedan den 4 december 2000 är det totalt förbjudet att utfordra boskap med animaliska proteiner.
EnglishThe problems start when the animal leaves the farm, goes to a haulier and moves onward.
Problemen börjar när djuren lämnar gården, när de transporteras till ett åkeri och fortsätter därifrån.
EnglishI was under the impression that it did not, yet you have set a 90-animal limit per farm nonetheless.
Jag tror inte det. Ändå så sätter ni gränsen till 90 djur per företag.
EnglishNow like at the end of George Orwell's 'Animal Farm' the pigs have become men and the men pigs.
Precis som i George Orwells bok ”Djurfarmen” har grisarna nu blivit människor och människorna grisar.
EnglishThe problems start when the animal leaves the farm, goes to a haulier and moves onward.
De enskilda medlemsstaterna och regionerna måste i viss mån själva fatta beslut om hur de skall lösa dessa frågor.
EnglishCuba is not an ‘animal farm’, to use the title of a book by George Orwell, nor is it Fidel Castro’s ‘farm’.
Kuba är ingen ”djurfarm”, för att använda titeln på George Orwells bok, och det är inte heller Fidel Castros ”farm”.
EnglishSometimes it is better to contain sickness by slaughtering an animal on its own farm, as long as this is done in a humane manner.
Ibland är det bättre att begränsa sjukdomar genom att slakta djuret på den egna gården, så länge som detta sker på ett humant sätt.
EnglishIn this respect, the European Union is not unlike George Orwell's Animal Farm, where all animals are equal but some are more equal than others.
I det avseendet är Europeiska unionen inte olik George Orwells Animal Farm, där alla djuren är jämlika men en del är mer jämlika än andra.
EnglishWe hope, too, that it will be possible for the June Council to agree a measure which will effectively set general standards on farm-animal welfare, right across the Union.
Vi hoppas också att det är möjligt för juni månads rådsmöte att enas om en metod för att utarbeta generella normer för skyddet av tamboskap för hela unionen.
EnglishI am reminded of that terrifying closing scene of Orwell's 'Animal Farm' where the animals look from man to pig and pig to man and find that they cannot tell which is which.
Jag påminns om den fasansfulla slutscenen i George Orwells Djurfarmen där djuren tittar på människan och grisen och upptäcker att de inte kan se vem som är vem.
EnglishThe conduct of the media and political elites was much like that of the pigs in George Orwell’s ‘Animal Farm’; all animals are equal, but some are more equal than others.
Mediernas och den politiska elitens uppförande var mycket likt grisarnas i George Orwells ”Djurfarmen”. Alla djur är jämlika, men somliga djur är mer jämlika än andra.
EnglishA situation in which all European institutions are equal but the Council thinks it is more equal, just like in George Orwell's Animal Farm, is a situation which is highly alarming.
En situation där alla EU:s institutioner är jämlika men rådet anser att det är mer jämlikt, precis som i George Orwells Djurfarmen, är en ytterst oroande situation.
EnglishIn 2004 the Commission also financed a pan-European research project called Cloning in Public, addressing ethical, legal and other societal aspects of farm animal cloning.
Under 2004 finansierade kommissionen också ett alleuropeiskt forskningsprojekt, ”Cloning in Public”, som tog upp etiska, rättsliga och andra samhälleliga aspekter på kloning av kreatur.
EnglishWe have a responsibility towards all our European citizens, however, we cannot let Europe turn into Animal Farm: 'All Europeans are equal, but some Europeans are more equal than others'.
Men vi har ett ansvar gentemot alla EU-medborgare och får inte låta EU förvandlas till ett Djurfarmen, ”där alla européer är lika, men en del européer är mer lika än andra”.

Liknande översättningar för "animal farm" på svenska

farm substantiv
animal adjektiv
animal substantiv
poultry farm substantiv
Swedish
to farm verb
truck farm substantiv
mountain farm substantiv
Swedish
animal experimentation substantiv
cattle farm substantiv
Swedish
animal experiment substantiv