"animal care" - Svensk översättning

EN

"animal care" på svenska

EN

animal care {substantiv}

volume_up
animal care
It is no secret that the general standards of animal care and feeding in those countries differ significantly from those in Europe.
Det är ingen hemlighet att de ländernas allmänna standard på djurvård och djurfoder skiljer sig avsevärt från Europas.

Användningsexempel för "animal care" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFirstly, the promotion of better standards for animal health care.
För det första bör man främja bättre standarder för djurhälsovård.
EnglishIt is no secret that the general standards of animal care and feeding in those countries differ significantly from those in Europe.
Det är ingen hemlighet att de ländernas allmänna standard på djurvård och djurfoder skiljer sig avsevärt från Europas.
Englishpartial decoupling of direct aid must be maintained for animal premiums, but care must be taken not to include only intensive or large-scale animal husbandry (para. 26, para.
Delvis frikopplat stöd måste behållas för djurpremier, men man måste se till att detta inte bara omfattar intensiv eller storskalig djurhållning (punkterna 26 och 32).
EnglishIn order to guarantee the prevention of animal diseases, care must be taken to ensure that research, science and innovation receive support and that new findings are disseminated.
För att garantera att djursjukdomar förhindras måste vi noggrant förvissa oss om att forskning, vetenskap och innovation får stöd och att nya forskningsresultat sprids.
EnglishCutbacks are now being made on the second pillar of agricultural policy which is supposed to fund rural development and which puts quality, animal welfare and environmental care first.
Nedskärningar sker nu i jordbrukspolitikens andra pelare som ska finansiera landsbygdsutveckling och som sätter kvalitet, djurens välbefinnande och miljövård främst.
EnglishWe can encourage producers to move away from seeing animals as just units of production and set high standards of animal welfare and veterinary care on the farm and in transit.
Vi kan uppmuntra jordbrukare att sluta att bara se djuren som produktionsenheter och sätta upp höga krav på djurens välbefinnande och veterinärvård på gården och under transport.

Liknande översättningar för "animal care" på svenska

animal adjektiv
animal substantiv
care substantiv