"animal breeding" - Svensk översättning

EN

"animal breeding" på svenska

EN

animal breeding {substantiv}

volume_up
animal breeding

Användningsexempel för "animal breeding" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThey have been for decades - in their animal husbandry, breeding and transport.
Det har de också varit i årtionden - när det gäller djurhållning, uppfödning och transporter.
EnglishWhen cloning is used in animal breeding for food production, however, there are problems.
Men när man använder sig av kloning inom djuravel i syfte att framställa livsmedel uppstår problem.
EnglishBroadly speaking, I am not against cloning in terms of scientific research and animal breeding development.
Rent generellt är jag inte emot kloning för vetenskaplig forskning och utveckling av djuravel.
EnglishA high level of animal welfare from breeding to slaughter can improve product safety and quality.
Produktsäkerheten och produktkvaliteten kan förbättras genom att en hög djurskyddsnivå tillämpas från uppfödning till slakt.
EnglishFinally, I would like to say that we take into account the issues of animal welfare and the breeding aspects of animals and birds.
Slutligen vill jag säga att vi tar hänsyn till djurhälsofrågorna och uppfödningsaspekterna i fråga om djur och fåglar.
EnglishThe same also applies to animal breeding.
EnglishThis form of fishing takes place mainly to supply protein-rich fishmeal for animal production and breeding high-quality fish.
Detta fiske sker som bekant huvudsakligen i syfte att ge proteinrikt fiskmjöl för animalieproduktion och odling av ädlare fisk.
EnglishAfter all, we have been discussing this issue for a long time, and have addressed problems of animal husbandry, animal breeding and animal welfare on numerous occasions.
Vi har ju länge fört diskussioner om den här problematiken, vi har mycket ofta berört problem förknippade med djurhållning, djuruppfödning och djurskydd.
English(DE) Mr President, as we know, a fair amount has happened since animal protection as a concept was born as a result of increasingly mechanised animal breeding in the 19th century.
(DE) Herr talman! Som vi alla vet har det hänt en hel del sedan djurskyddet som koncept föddes ur en alltmer mekaniserad djuruppfödning under 1800-talet.
EnglishThe best way to protect against the spread of dangerous diseases amongst animals is to ensure self-sufficiency in animal breeding within the European Union and to limit farm size.
Det bästa sättet att skydda mot spridningen av farliga sjukdomar bland djur är att säkerställa självförsörjning i djuruppfödningen inom EU och att begränsa storleken på jordbruken.
EnglishMadam President, the protection of animal breeding and human health are today priorities among the activities of the European Union, especially after recent events related to BSE.
Fru ordförande, skyddet av djurfoder samt av människors hälsa utgör idag en prioritering inom Europeiska unionens verksamheter, i synnerhet efter de senaste händelserna rörande BSE.

Liknande översättningar för "animal breeding" på svenska

animal adjektiv
animal substantiv
breeding substantiv