EN

angry {adjektiv}

volume_up
No matter how good an idea seems like when you're angry...... it never is.
Oavsett hur bra en idé verkar vara när du är arg...... så är den inte det.
(DE) Commissioner, please do not be angry, but let us get serious.
(DE) Var inte arg, herr kommissionsledamot, utan låt oss vara allvarliga.
And so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Så jag blir arg och jag blir förbannad och det blir en massa vanligt folk.
Some angry Rotarian shoves you and you think, " What's happening here?
Någon ilsken person knuffar dig och du tänker, " Vad händer här? "
Our car was run off the road, our helicopter was grounded and we were forced to remain in our hotel by an angry mob.
Vår bil prejades av vägen, vår helikopter fick inget starttillstånd och vi blev tvingade att stanna på hotellet på grund av en ilsken folkmassa.
Under Rule 122 I shall confine myself to rebutting the statement of one angry right-wing Spanish nationalist that breaches even the most basic norms of parliamentary courtesy.
Enligt artikel 122 nöjer jag mig med att avvisa uttalandet från en ilsken högerorienterad spansk nationalist, vilket bryter mot till och med den mest grundläggande parlamentariska artigheten.
The Lord was angry with me because I disobeyed him by the waters of strife.
Herren var ond på mig för att jag överträdde Honom vid missämjans vatten.
Bli inte ond, Priam.
angry (även: wroth)
We know that people are initially angry with the company's bosses, but they will turn on us next and this fury will be unleashed on us, the political leaders.
Vi vet att människor i ett första skede rasar mot de ansvariga företagsledarna, men sedan även vänder sig till oss, det är mot oss ansvariga politiker som vreden riktas.
angry (även: inflamed, sore)
Du har ingen rätt att vara sur.
Ed, det är 300 väligt sura San Diegoere.
And so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Så jag blir arg och jag blir förbannad och det blir en massa vanligt folk.

Användningsexempel för "angry" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishBy Wednesday, people were angry and frightened, understandably, and so were we.
På onsdagen var människor arga och rädda, förståeligt nog, och det var vi också.
EnglishThe Lord was angry with me because I disobeyed him by the waters of strife.
Herren var ond på mig för att jag överträdde Honom vid missämjans vatten.
EnglishNo matter how good an idea seems like when you're angry...... it never is.
Oavsett hur bra en idé verkar vara när du är arg...... så är den inte det.
EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Det är ont om arbeten, spänningen är hög, människor far illa och är arga och desillusionerade.
EnglishNow this is a debate that has generated a lot of emotion and angry rhetoric.
Det här är en debatt som har genererat mycket känslor och arg retorik.
EnglishWe are angry and we are extending our fight with the peoples against these policies.
Vi är förbittrade, och tillsammans med folken intensifierar vi vår kamp mot denna politik.
EnglishOne gets angry and walks away, the other's too stubborn to go after them.
En blir arg och går sin väg och den andre är för envis för att gå efter.
EnglishI have to say I am angry at how some of our citizens treat these strangers.
Jag måste säga att jag är arg för hur vissa av våra medborgare behandlar dessa främlingar.
EnglishPeople all over the world have understood this and are angry and are mobilising against it.
Människor över hela världen har insett detta, och är arga och engagerar sig emot det.
EnglishI should've told you, and I understand totally if you're angry with me.
Jag borde ha berättat, och jag förstår fullständigt om du är arg på mig.
EnglishDisabled people are becoming angry at the lack of attention that they get.
Funktionshindrade personer börjar bli upprörda över den bristande uppmärksamhet de förlänas.
EnglishI am very angry that my country has reached this point - very angry indeed.
Jag är väldigt upprörd över att mitt land har nått den här punkten - faktiskt väldigt upprörd.
EnglishAnd so I get angry, and I get pissed, as do lots of average people.
Så jag blir arg och jag blir förbannad och det blir en massa vanligt folk.
EnglishAnd as the saying goes, when angry, you will make the best speech you will ever regret.
Och som man säger, när du är arg kommer du hålla det bästa tal du någonsin kommer att ångra.
English(DE) Commissioner, please do not be angry, but let us get serious.
(DE) Var inte arg, herr kommissionsledamot, utan låt oss vara allvarliga.
EnglishThey said it openly in front of these very angry, delayed passengers.
Detta sade de helt öppet inför alla dessa arga, försenade passagerare.
EnglishSome angry Rotarian shoves you and you think, " What's happening here?
Någon ilsken person knuffar dig och du tänker, " Vad händer här? "
EnglishLet me explain to him why people in the UK are so angry about this.
Jag ska nu förklara för honom varför vi britter är så arga över detta.
EnglishWe have, in particular, seen that the dock workers are angry, very angry, and also desperate.
Vi har framför allt kunnat se att hamnarbetarna är arga, mycket arga och även förtvivlade.
EnglishI am really sorry and, as I said, I am angry but this is the situation we have been put in.
Jag är verkligen ledsen och, som sagt, upprörd, men detta är den situation vi har försatts i.

Synonymer (engelska) till "angry":

angry