"Angola" - Svensk översättning

EN

"Angola" på svenska

SV
SV

"Angola" på engelska

EN
EN

Angola {egennamn}

volume_up
1. geografi
Angola
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
As a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
Yet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
Men det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.
SV

Angola {egennamn}

volume_up
1. geografi
Angola
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
Alternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
As a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Men det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.
Yet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.

Användningsexempel för "Angola" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
EnglishEurope, as a major donor, has so far remained too passive with regard to Angola.
Europa har som stor donator hittills förhållit sig passivt i förhållande till Angola.
EnglishMr President, last October I spoke here against the EU-Angola fisheries agreement.
Herr talman! I oktober talade jag här emot fiskeavtalet mellan EU och Angola.
EnglishIt is interesting to note that many who speak Angola' s language are speaking today.
Det är intressant att notera att många som talar Angolas språk uttalar sig i dag.
EnglishAlternatively, vessels in Angola could stay by means of setting up joint ventures.
Alternativt kan fartyg stanna i Angola genom upprättande av samriskföretag.
EnglishYet the worst part is that there is no way out of the situation in Angola.
Men det värsta är att det inte finns några lösningar för situationen i Angola.
EnglishIt is against that background that I wish to remind you of the situation in Angola.
Det är i detta sammanhang jag skulle vilja påminna om situationen i Angola.
EnglishWe have already seen this happen in Congo, Algeria, Angola and Mozambique.
Detta scenario såg vi i Kongo, i Algeriet, vi såg det i Angola och Moçambique.
EnglishAngola has thousands and thousands of mutilated people and millions of displaced people.
Det finns tusentals och åter tusentals stympade och miljoner fördrivna i Angola.
English(B5-0220/2002) by Isler Béguin and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on Angola;
(B5-0220/2002) av Isler Béguin m.fl. för Verts/ALE-gruppen om situationen i Angola;
English(B5-0226/2002) by Ribeiro e Castro, on behalf of the UEN Group, on Angola;
(B5-0226/2002) av Ribeiro e Castro för UEN-gruppen om situationen i Angola;
EnglishAs a matter of fact, the EP has given many moral commitments to Angola.
Parlamentet har för övrigt ingått många moraliska överenskommelser med Angola.
EnglishThese are only two examples of a trend in Angola to silence any government critics.
Detta är bara två exempel på en trend i Angola för att tvinga regeringskritiker att tiga.
EnglishB5-0432/ 2001 by Nelly Maes and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on Angola;
B5-0432 / 2001 av Nelly Maes med flera för Verts / ALE-gruppen om Angola;
EnglishSo, to all of you, ladies and gentlemen, I bring a warm embrace from Angola.
Till alla er, mina damer och herrar, kommer jag helt enkelt från Angola med en stor kram.
EnglishB5-0166/ 2000 by Mr Queiró, on behalf of the Union for a Europe of Nations Group, on Angola;
B5-0166 / 2000 av Queiró för Gruppen Unionen för nationernas Europa om Angola;
EnglishIn Angola, 25% of the state's income – some USD 1.7 billion – disappears every year.
I Angola försvinner 25 % av statens inkomster – ungefär 1,7 miljarder US-dollar- varje år.
EnglishAngola expects a great deal from as and we must really not fail these expectations.
Angola förväntar sig mycket av oss, och det vore bra om vi inte sviker dessa förväntningar.
EnglishFinally, on the subject of the attack on a train in Angola, there is not much that I can add.
När det till sist gäller tågattentatet i Angola har jag inte mycket att tillägga.
EnglishB5-0432/2001 by Nelly Maes and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on Angola;
B5-0432/2001 av Nelly Maes med flera för Verts/ALE-gruppen om Angola;

Synonymer (engelska) till "Angola":

Angola