"Anglo" - Svensk översättning

EN

"Anglo" på svenska

SV
SV
SV

"Anglo" på engelska

EN
EN
EN

Anglo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Anglo
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
I Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
The tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
Tóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.
SV

Anglo {egennamn}

volume_up
1. geografi
Anglo
I Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
In the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
Ta fallet med Kenya och skandalen med Anglo Leasing.
Take the case of Kenya and the Anglo Leasing scandal.
Tóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.
The tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.

Användningsexempel för "Anglo" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnd all this exactly coincides with the new Anglo-American bombing.
Och allt detta sker precis samtidigt med de nya angloamerikanska bombangreppen.
EnglishIt is the Anglo-American armada that is reviving gunboat diplomacy in the Middle East.
Det är den engelsk-amerikanska armadan som återuppväcker en tvångspolitik i Mellanöstern.
EnglishThe euro has come in for much criticism, especially and predictably in the Anglo-Saxon press.
Euron har kritiserats mycket, särskilt i den anglosaxiska pressen, förutsägbart nog.
EnglishIn the United Kingdom we adopted the Anglo-American type structure.
I Förenade kungariket tillämpade vi den anglo-amerikanska typen av struktur.
EnglishA successful economy is not an Anglo-Saxon conspiracy, but the key to our survival.
En framgångsrik ekonomi är inte en anglosaxisk sammansvärjning utan nyckeln till vår överlevnad.
EnglishAnglo-Scottish are now withdrawing from the European Association of Fish Producers' Associations.
Detta förbund går nu ur det europeiska förbundet för fiskproducentförbund.
EnglishAnglo-Scottish are now withdrawing from the European Association of Fish Producers ' Associations.
Detta förbund går nu ur det europeiska förbundet för fiskproducentförbund.
EnglishThere is the Anglo-saxon model with its well-known success: 160 000 cattle slaughtered.
Det finns den anglosaxiska modellen, med den framgång som vi känner till: 160 000 slaktade nötdjur.
EnglishThe tóraidhe were Anglo-Irish people who were expelled from their land on account of their religion.
Tóraidhe var anglo-irländare som förvisades från sitt land på grund av sin religiösa tro.
EnglishThe introduction of an Anglo-Franco-German European patent is unacceptable for at least two reasons.
Införandet av ett engelskt-franskt-tyskt europeiskt patent är oacceptabelt av minst två skäl.
EnglishI would describe all three of the existing rating agencies as being predominantly Anglo-Saxon.
Jag skulle vilja beskriva alla tre befintliga kreditvärderingsinstitut som övervägande anglosaxiska.
EnglishThis test is, however, a prerequisite for study at most Anglo-American universities.
Detta test är emellertid en förutsättning för att få bedriva studier vid de flesta angloamerikanska universitet.
EnglishNow, due account should be paid to the restructuring plan for Anglo in the ongoing negotiations on this programme.
Nu bör omstruktureringsplanen för Anglo beaktas under de pågående förhandlingarna.
EnglishThere is the Anglo-Saxon system and the European system.
Det finns det anglosaxiska systemet och det kontinentala systemet.
EnglishIreland fits somewhere between the continental European social model and the Anglo-Saxon model.
Irland befinner sig någonstans mellan den kontinentala europeiska modellen och den anglo-saxiska modellen.
EnglishAnglo-American law has caused us grievous problems in the United Kingdom and I do not want to see it here.
Angloamerikansk lag har förorsakat svåra problem i Storbritannien och jag vill inte se dem här.
EnglishI hope that such public opinion does not believe that there is an Anglo-American war against Iraq.
Jag hoppas att man inom dessa opinioner inte anser att det handlar om ett angloamerikanskt krig mot Irak.
EnglishThe new Anglo-Irish rail links are of great benefit to the environment and the region.
Även de nya järnvägsförbindelserna inom det engelsk-irländska området innebär stora fördelar för miljön och för regionen.
EnglishOn the one hand, there is the Anglo-Saxon tradition, characterised by laissez-faire and open market principles.
På ena sidan står en anglosaxisk tradition som präglas av laissez-faire och open market-principer.
EnglishWe could have spared ourselves this Anglo-French conflict, also involving Germany to some extent.
Vi skulle ha kunnat bespara oss denna engelsk-franska konflikt - och tyskarna är ju också i någon mån engagerade.

Synonymer (engelska) till "Anglo-Saxon":

Anglo-Saxon