EN

angle {substantiv}

volume_up
angle
Some have criticised the strategy from one angle, some from another angle.
Några har kritiserat strategin ur en synvinkel, andra ur en annan synvinkel.
Seen from this angle, I do not consider it renationalisation.
Om man ser det ur denna synvinkel betraktar jag det inte som åternationalisering.
So it is clear that we have to look at the problem from a different angle.
Så det är klart att man måste se på problemet från en annan synvinkel.
angle (även: aspect)
In addition, my associate will approach your case from a different angle.
Undertiden kommer min kollega att tackla dina problem från en annan vinkel.
Returns the inverse hyperbolic cotangent of a given number (angle).
Ur det tal som Du anger i textfältet tal beräknas den hyperboliska cotangens för en vinkel.
We need to look at the European SME sector from a different angle.
Vi måste granska de europeiska små och medelstora företagen ur en annan vinkel.
angle (även: corner, vertex)

Användningsexempel för "angle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Commission is criticised for looking at things purely from an economic angle.
Man har kritiserat kommissionen för att enbart företräda ett ekonomiskt synsätt.
EnglishWould it not be a good idea to look at this question from a security angle as well?
Skulle det inte vara en bra idé att titta på frågan även ur en säkerhetsaspekt?
EnglishWe have to be careful, though, not to consider these things from one angle alone.
Vi måste dock akta oss för att betrakta dessa händelser ur bara en synvinkel.
EnglishNow is the right time to develop telecommunications from the democratic angle.
Nu är tiden inne att utveckla telekommunikationerna i ett demokratiskt perspektiv.
EnglishWe are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
Vi stöder den humanistiska inställning som ligger till grund för betänkandet.
EnglishLooked at from that angle, what we are debating is very definitely a fair offer.
Om vi ser det ur den synvinkeln är de siffror vi diskuterar verkligen ett rimligt bud.
EnglishSo this would be one angle, which we would have to look at very carefully.
Detta är alltså en synpunkt som vi skulle vara tvungna att undersöka mycket noga.
EnglishIn my opinion, this is the angle to take in discussions on the EU budget.
Enligt min mening måste diskussioner om EU-budgeten föras med den utgångspunkten.
EnglishMoreover, in this case the problems should not be tackled from the wrong angle.
Dessutom bör man inte i det här fallet närma sig problemen från fel håll.
EnglishIn the Properties area you have the option to define spacing and the hatching angle.
I området Egenskaper kan du definiera avstånd och vinkel för skrafferingen.
EnglishSome have criticised the strategy from one angle, some from another angle.
Några har kritiserat strategin ur en synvinkel, andra ur en annan synvinkel.
EnglishFrom my angle, the angle of consumer protection, there are five essential points here.
Fem väsentliga punkter står då i förgrunden för mig som konsumentbeskyddare.
EnglishSo what you're doing is comparing that angle instead of with this one, but with that one.
Så vad du gör är att du jämför den vinkeln inte med den här, utan med den där.
EnglishIn addition, my associate will approach your case from a different angle.
Undertiden kommer min kollega att tackla dina problem från en annan vinkel.
EnglishIn fact, it was not related to the previous question; I was taking a different angle.
Frågan var i själva verket inte kopplad till föregående fråga. Jag hade en annan vinkel.
EnglishI would approach the problem, however, from the angle of the principle of subsidiarity.
Jag vill ändå tackla problemet med utgångspunkt i subsidiaritetsprincipen.
English- (DA) We are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
. (DA) Vi stöder den humanistiska inställning som ligger till grund för betänkandet.
EnglishWe need to look at the European SME sector from a different angle.
Vi måste granska de europeiska små och medelstora företagen ur en annan vinkel.
EnglishThe graphic objects can only be rotated within the entered rotation angle in the text field.
Grafikobjekt kan bara roteras runt den i textfältet angivna rotationsvinkeln.
EnglishWe need to change that angle and place the citizens back at the heart of the problem.
Vi måste ändra den vinklingen och på nytt sätta medborgarna i centrum.

"angle grinder" på svenska

angle grinder
Swedish
  • vinkelslip
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "angle":

angle
angle bracket